Úvodní strana > Dotace > PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKCÍ

 PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKCÍ

PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKCÍ - 2023
 
- schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 324/09/22 ze dne 12. 9. 2022
- administrátor programu: odbor školství, mládeže a tělovýchovy
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 18. 10. 2022, 9.00 hodin
 - do 25. 10. 2022, 15.00 hodin 
 

Důležité dokumenty
:

 

Informace o rozdělení dotací:

zverejneni P2 ZKK A2 2023.XLSXRozdělení dotací schválené Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 82/02/23 ze dne 27. 2. 2023 

Rozdělení dotací schválené Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 148/02/23 ze dne 6. 2. 2023

 

Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Bc. David Kolman
354 222 523, 736 650 118
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 14. 9. 2022
 
 
 

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKCÍ - 2022

 
 - schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 271/09/21 ze dne 13. 9. 2021
 - Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 399/12/21 schválilo snížení celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných pro dotační program pro rok 2022 z 3.000.000 Kč na 2.500.000 Kč
 - administrátor programu: odbor školství, mládeže a tělovýchovy
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 21. 10. 2021, 9.00 hodin
 - do 29. 10. 2021, 14.00 hodin 
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji do 12. 11. 2021, 14.00 hodin na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
  
Důležité dokumenty pro podání žádosti:

 

Důležité dokumenty pro vyúčtování poskytnuté dotace:

 
     
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Tereza Havlíčková
354 222 523
 
Ing. Martina Fučíková
354 222 596, 736 650 379
 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 16. 9. 2021


  

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKCÍ - 2021

 
 - schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 369/12/18 ze dne 13. 12. 2018
 - vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 84/02/21 ze dne 1. 2. 2021
 - administrátor programu: odbor školství, mládeže a tělovýchovy
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 4. 3. 2021, 9:00 hodin
 - do 11. 3. 2021, 15:00 hodin 
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit včetně povinných příloh Karlovarskému kraji do 25. 3. 2021, 15:00 hodin na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
  
Důležité dokumenty:
 
     
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Bc. Miriam Vajdová
354 222 453, 601 214 179
 
Ing. Martina Fučíková
354 222 596, 736 650 379
 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 1. 2. 2021


 
 

Důležité upozornění!

VEŘEJNÁ PODPORA

​ ​​​​​​​

Za stránku zodpovídá: Bc. David Kolman
Datum poslední změny: 23.5.2023 8:26