Úvodní strana > Dotace > NA PODPORU STROJOVÉ TECHNIKY K ÚDRŽBĚ VEŘEJNÝCH ZIMNÍCH TRAS V KARLOVARSKÉM KRAJI

 NA PODPORU STROJOVÉ TECHNIKY K ÚDRŽBĚ VEŘEJNÝCH ZIMNÍCH TRAS V KARLOVARSKÉM KRAJI

NA PODPORU STROJOVÉ TECHNIKY K ÚDRŽBĚ VEŘEJNÝCH ZIMNÍCH TRAS V KARLOVARSKÉM KRAJI
 
 - schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 114/04/22  ze dne 11. 4. 2022
 - administrátor programu: odbor regionálního rozvoje
 
Na pořadí žádosti nezáleží!

VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy.
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost  v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 13. 5. 2022, 9:00 hodin
 - do 27. 5. 2022, 13:00 hodin 
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
 
Důležité dokumenty:
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Ing. Kateřina Abrahamová
+420 354 222 251
katerina.abrahamova@kr-karlovarsky.cz 
 
Ing. Jana Irovská
+420 354 222 559
jana.irovska@kr-karlovarsky.cz
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 12. 04. 2022
 
Za stránku zodpovídá: Ing. Kateřina Abrahamová
Datum poslední změny: 12.4.2022 14:44