Úvodní strana > Dotace > PODPORA ROZVOJE CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY V KARLOVARSKÉM KRAJI

 PODPORA ROZVOJE CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY V KARLOVARSKÉM KRAJI

 PODPORA ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY V ROCE 2017

 
Dotační program odboru regionálního rozvoje "Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji".
Celkový objem finančních prostředků na dotační program pro rok 2017 je 3 800 000,- Kč, z této částky je na investiční náklady určeno 1 800 000,- Kč, na neinvestiční náklady je určeno 2 000 000,- Kč.
 
170215_Cyklisticka_infrastruktura_Vyhlaseni1_2017.docZveřejnění programu podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji pro ork 2017
170215_Cyklisticka_infrastruktura_Pravidla_2017.docPravidla pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje
170215_Cyklisticka_infrastruktura_Zadost_2017.xlsŽádost o poskytnutí dotace
170215_Cyklisticka_infrastruktura_Verejnopravni_smlouva_2017.docVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - VZOR
 
Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji“ pro rok 2017 mohou zájemci podávat pouze v rozmezí termínu:
od 15. 03. 2017 do 31. 03. 2017.
Kontakt:
Bc. Tomáš Picka, telefon: 354 222 251, mobil: 736 650 085
Ing. Milan Zukal, telefon: 354 222 226, mobil: 736 650 229
Za stránku zodpovídá: Bc. Tomáš Picka, Ing. Milan Zukal
Datum poslední změny: 3.11.2017 9:42