Úvodní strana > Dotace > PODPORA ROZVOJE CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY V KARLOVARSKÉM KRAJI

 PODPORA ROZVOJE CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY V KARLOVARSKÉM KRAJI

 PODPORA ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY V ROCE 2016

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 21. 01. 2016, usnesením č. ZK 16/01/16 Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje na dotační program „Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji“.

Celkový objem finančních prostředků na dotační program pro rok 2016 je 3 800 000,- Kč, z této částky je na investiční náklady určeno 1 800 000,- Kč, na neinvestiční náklady je určeno 2 000 000,- Kč.


Zveřejnění programu podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji (2016)

Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
 
Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji“ pro rok 2016 mohou zájemci podávat pouze v rozmezí termínu:
od 15. 03. 2016 do 31. 03. 2016.
 
PODPORA ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY V ROCE 2015
odbor Regionálního rozvoje
  • Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje 
  • Žádost o poskytnutí příspěvku
  • Smlouva o poskytnutí příspěvku
  • Formulář závěrečného vyúčtování

 

Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje vyhlašuje I. kolo příjmu žádostí o rozdělování příspěvků v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji".

Zájemci mohou podávat žádosti do 30.4. 2015.

Kontakt: Ing.Milan Zukal, tel. 354 222 226, 736 650 229, milan.zukal@kr-karlovarsky.cz

Za stránku zodpovídá: Ing. Milan Zukal
Datum poslední změny: 31.3.2016 9:24