Úvodní strana > Dotace > PODPORA ROZVOJE CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY V KARLOVARSKÉM KRAJI

 PODPORA ROZVOJE CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY V KARLOVARSKÉM KRAJI

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE - PODPORA ROZVOJE CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY V KARLOVARSKÉM KRAJI:

 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 201​7
 
​vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo 73r_171220.rtfRK 1587/12/17 ze dne 20. 12. 2017
 
administrátor programu odbor regionálního rozvoje oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje

 

Žadatel musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje (viz níže kontakty) nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam povinných a nepovinných příloh nalezne žadatel v Pravidlech pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace.

 
Příjem žádostí:
Elektronická žádosti
Zahájení                15. 3. 2018, 08:00 hod.
Ukončení               30. 3. 2018, 14:00 hod.

listinná žádost  včetně příloh
Ukončení              4. 4. 2018
 
 
NA POŘADÍ ŽÁDOSTI NEZÁLEŽÍ! NENÍ NUTNÉ ŽÁDOST PODÁVAT IHNED PO ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI!  
 
Důležité dokumenty:​​​​
 
 
 
Kontakty:
 
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Bc. Tomáš Picka
+420 354 222 251
tomas.picka@kr-karlovarsky.cz 
Ing. Milan Zukal
+420 354 222 226
milan.zukal@kr-karlovarsky.cz 
vedoucí oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje
Ing. Jana Bělohoubková
+420 354 222 271
jana.belohoubkova@kr-karlovarsky.cz
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem. 

  ​​​​
Archiv informací 


PODPORA ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY V ROCE 2017

 
Dotační program odboru regionálního rozvoje "Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji".
Celkový objem finančních prostředků na dotační program pro rok 2017 je 3 800 000,- Kč, z této částky je na investiční náklady určeno 1 800 000,- Kč, na neinvestiční náklady je určeno 2 000 000,- Kč.
 
170215_Cyklisticka_infrastruktura_Vyhlaseni1_2017.docZveřejnění programu podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji pro ork 2017
170215_Cyklisticka_infrastruktura_Pravidla_2017.docPravidla pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje
170215_Cyklisticka_infrastruktura_Zadost_2017.xlsŽádost o poskytnutí dotace
170215_Cyklisticka_infrastruktura_Verejnopravni_smlouva_2017.docVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - VZOR
 
Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji“ pro rok 2017 mohou zájemci podávat pouze v rozmezí termínu:
od 15. 03. 2017 do 31. 03. 2017.
Kontakt:
Bc. Tomáš Picka, telefon: 354 222 251, mobil: 736 650 085
Ing. Milan Zukal, telefon: 354 222 226, mobil: 736 650 229
 
​​​
Za stránku zodpovídá: Bc. Tomáš Picka
Datum poslední změny: 7.1.2019 12:07