Úvodní strana > Dotace > SENIOR EXPRES

 SENIOR EXPRES

schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 369/09/17 ze dne 7. 9. 201​7

​vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 756/06/18 ze dne 18. 6. 2018
 
administrátor programu odbor regionálního rozvoje oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje


Žadatel musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje (viz níže kontakty) nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam povinných a nepovinných příloh nalezne žadatel v D_Pravidla_senior_expres_op.docxPravidlech pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace.

Příjem žádostí:

Elektronická žádost
Zahájení                1. 8. 2018, 08:00 hod.
Ukončení               8. 8. 2018, 17:00 hod.

listinná žádost  včetně příloh
Ukončení              13. 8. 2018, 17:00 hod.
 
 
NA POŘADÍ ŽÁDOSTI ZÁLEŽÍ! 


Důležité dokumenty:​​​​


Kontakty:
 
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Bc. Tomáš Picka
+420 354 222 251
tomas.picka@kr-karlovarsky.cz 
vedoucí oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje
Ing. Jana Bělohoubková
+420 354 222 271
jana.belohoubkova@kr-karlovarsky.cz

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem. 

  ​

Archiv informací ​

​​Dotační program odboru regionálního rozvoje "Senior Expres" - vyhlášení programu pro rok 2017
 
Rada Karlovarského kraje schválila dne 25.09.2017 usnesením č. RK 1187/09/17 znění Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje na dotační program "Senior Expres".
 
Žádosti mohou být předkládány v termínu od 01.11.2017 do 08.11.2017, elektronicky prostřednictvím datové schránky s elektronickým podpisem.
 
Příjemcem dotace pro rok 2017 může být pouze obec s rozšířenou působností Karlovarského kraje.
 
Celkový finanční objem prostředků určených v rámci programu "Senior Expres" činí 1.000.000 Kč pro rok 2017, přičemž maximální výše dotace v jednom případě činí 250.000 Kč.
 
 
170926_SeniorExpres_pravidla.pdfPravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje na dotační program "Senior Expres"
 
170926_SeniorExpres_zadost.xlsŽádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
 
170926_SeniorExpres_smlouva.pdfVzorová smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje
 
170926_SeniorExpres_vyuctovani.xlsZávěrečné vyúčtování dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje "Senior Expres"
 
170926_SeniorExpres_identifikace.docIdentifikace žadatele dle § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb.
 
​​
Za stránku zodpovídá: Bc. Tomáš Picka
Datum poslední změny: 21.6.2018 14:55