Úvodní strana > Dotace > SENIOR EXPRES

 SENIOR EXPRES

Dotační program odboru regionálního rozvoje "Senior Expres" - vyhlášení programu pro rok 2017
 
Rada Karlovarského kraje schválila dne 25.09.2017 usnesením č. RK 1187/09/17 znění Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje na dotační program "Senior Expres".
 
Žádosti mohou být předkládány v termínu od 01.11.2017 do 08.11.2017, elektronicky prostřednictvím datové schránky s elektronickým podpisem.
 
Příjemcem dotace pro rok 2017 může být pouze obec s rozšířenou působností Karlovarského kraje.
 
Celkový finanční objem prostředků určených v rámci programu "Senior Expres" činí 1.000.000 Kč pro rok 2017, přičemž maximální výše dotace v jednom případě činí 250.000 Kč.
 
 
170926_SeniorExpres_pravidla.pdfPravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje na dotační program "Senior Expres"
 
170926_SeniorExpres_zadost.xlsŽádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
 
170926_SeniorExpres_smlouva.pdfVzorová smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje
 
170926_SeniorExpres_vyuctovani.xlsZávěrečné vyúčtování dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje "Senior Expres"
 
170926_SeniorExpres_identifikace.docIdentifikace žadatele dle § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb.
 
Za stránku zodpovídá: Bc. Tomáš Picka
Datum poslední změny: 4.10.2017 15:58