Úvodní strana > Dotace > PODPORA AKTIVIT V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU V KARLOVARSKÉM KRAJI

 PODPORA AKTIVIT V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU V KARLOVARSKÉM KRAJI

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU AKTIVIT V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU V KARLOVARSKÉM KRAJI:

schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo z_170907.pdfZK 371/09/17 ze dne 7.9.2017 

vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 1587/12/17 ze dne 20. 12. 2017

administrátor programu: odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

 

Žadatel musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovaského kraje (viz níže kontakty) nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam povinných a nepovinných příloh nalezne žadatel v 05B_Pravidla_cestovni_ruch.docxPravidlech pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace

Příjem žádostí:

Elektronická žádost
Zahájení 1.2.2018, 8:00 hod.
Ukončení 12.2.2018 12:00 hod.
a
Listinná žádost včetně příloh
Ukončení 24.2.2018, 12:00 hod.

 

 


 

NA POŘADÍ ŽÁDOSTI NEZÁLEŽÍ! NENÍ NUTNÉ ŽÁDOST PODÁVAT IHNED PO ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI!

 

Důležité dokumenty:

05_Program_cestovni_ruch.docxProgram.docx
Vyhlášení programu.pdf
05B_Pravidla_cestovni_ruch.docxPravidla pro příjem žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace.docx 
05C_Smlouva_cestovni_ruch.docxVzor veřejnoprávní smlouvy.docx 
28_Vzor_zadost.docxVzor žádosti o poskytnutí dotace.docx
Vzor finančního vypořádání


Kontakty:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Mgr. Monika Slipková
+420 354 222 319, + 420 739 604 884
monika.slipkova@kr-karlovarsky.cz

Ing. Radka Maglia
+420 354 222 388
radka.maglia@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru
Mgr. Veronika Vodičková
+420 354 222 625, +420 736 650 073
veronika.vodickova@kr-karlovarsky.cz

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme se čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.

 

Zveřejněno 29.12.2017

 __________________________________________________________________________________________________

 Archív informací:

 vyhlaseni_dot_pr_2017.pdfVyhlášení dotačního programu na podporu aktivit v cestovním ruchu 2017 bylo zveřejněno dne 30.9.2016 

Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na podporu aktivit v cestovním ruchu (dále jen „pravidla“).
     

ZNĚNÍ PRAVIDEL A FORMULÁŘE PLATNÉ PRO ŽÁDOSTI NA ROK 2017:

Cestovni_ruch_final_ZKK.pdfPravidla pro pskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu
Smlouva_final_ZKK.pdfVzor - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
zadost_cestovni_ruch.xlsxFormulář - Žádot o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu
identifikace_zadatele.docxIdentifikace žadatele o dotaci (§10a odst. 3 písmeno f) zákona č. 250/2000 Sb.)
avizo.docxAvízo - pro případné vrácení poskytnutné dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu
hodnoceni_CR_tabulka.pdfKriteria hodnocení - kriteria pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

 

VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTNUTÝCH V ROCE 2017:

 pokyn_k_vyuctovani_opraveny.pdfPokyny  účtování poskytnutých příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje
financni_vyporadani_formular.xlsxFormulář  - finančního vypořádání poskytnutých finančních dotací na projekt z oblasti cestovního ruchu
prehled_o_uhradach.xlsxFormulář - přehled o úhradách plateb (neinvestiční prostředky)
zaverecne_hodnoceni_projektu.docxFormulář - závěrečné hodnocení projektu z oblasti cestovního ruchu

 

ZNĚNÍ PRAVIDEL A FORMULÁŘE PLATNÉ PRO ŽÁDOSTI NA ROK 2016:

Pravidla_CR.docxPravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu
Vzor_smlouvy.docxVzor - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 
Formulář_žádosti.xlsxFormulář - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu
Identifikace_žadatele.docIdentifikace_žadatele o dotaci (§ 10a odst. 3 písmeno f) zákona č. 250/2000 Sb.)
Avízo.docAvízo - pro případné vrácení poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu

 

BLIŽŠÍ INFORMACE:
odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu  -  Ing.Bc.Leona Loufková, tel: 354 222 388
Žádosti o finanční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekty z oblasti kultury na rok 2017 lze podávat POUZE V ROZMEZÍ od 15. 12. 2016 - do 16. 1. 2017  (ZMĚNA TERMÍNU !!)

 

VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTNUTÝCH V ROCE 2016

Pokyny_vyuctovani.docxPokyny k vyúčtování poskytnutých příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
Formulář_vyúčtování.xlsxFormulář - Vyúčtování poskytnutých finančních příspěvků
Formulář_Prehled_uhrad.xlsxFormulář - Přehled o úhradách plateb (neinvestiční prostředky)
Formulář_Hodnoceni_projektu.docxFormulář - Závěrečné hodnocení kulturní akce

 
Předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na danou podporu pro rok 2017: 2.000.000,- Kč.
Maximální výše dotace na 1 projekt v tomto programu je stanovena na 100 000,- Kč

 ​​

Za stránku zodpovídá: Mgr. Monika Slipková, Martin Karas
Datum poslední změny: 27.9.2018 13:07