Úvodní strana > Dotace > OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU

 OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU

DOTAČNÍ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE – Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu NA PODPORU AKTIVIT V OBLASTI CESTVNÍHO RUCHU

 

 vyhlaseni_dot_pr_2017.pdfVyhlášení dotačního programu na podporu aktivit v cestovním ruchu 2017 bylo zveřejněno dne 30.9.2016 .pdf

 

Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na podporu aktivit v cestovním ruchu (dále jen „pravidla“).
 
    

ZNĚNÍ PRAVIDEL A FORMULÁŘE PLATNÉ PRO ŽÁDOSTI NA ROK 2017:

Cestovni_ruch_final_ZKK.pdfPravidla pro pskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu

Smlouva_final_ZKK.pdfVzor - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

zadost_cestovni_ruch.xlsxFormulář - Žádot o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu

identifikace_zadatele.docxIdentifikace žadatele o dotaci (§10a odst. 3 písmeno f) zákona č. 250/2000 Sb.)

avizo.docxAvízo - pro případné vrácení poskytnutné dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu

hodnoceni_CR_tabulka.pdfKriteria hodnocení - kriteria pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

 

VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTNUTÝCH V ROCE 2017:

 pokyn_k_vyuctovani_opraveny.pdfPokyny  účtování poskytnutých příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje

financni_vyporadani_formular.xlsxFormulář  - finančního vypořádání poskytnutých finančních dotací na projekt z oblasti cestovního ruchu

prehled_o_uhradach.xlsxFormulář - přehled o úhradách plateb (neinvestiční prostředky)

zaverecne_hodnoceni_projektu.docxFormulář - závěrečné hodnocení projektu z oblasti cestovního ruchu

 

ZNĚNÍ PRAVIDEL A FORMULÁŘE PLATNÉ PRO ŽÁDOSTI NA ROK 2016:

Pravidla_CR.docxPravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu

Vzor_smlouvy.docxVzor - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

Formulář_žádosti.xlsxFormulář - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu

Identifikace_žadatele.docIdentifikace_žadatele o dotaci (§ 10a odst. 3 písmeno f) zákona č. 250/2000 Sb.)

Avízo.docAvízo - pro případné vrácení poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu

 

BLIŽŠÍ INFORMACE:
odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu  -  Ing.Bc.Leona Loufková, tel: 354 222 388
Žádosti o finanční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekty z oblasti kultury na rok 2017 lze podávat POUZE V ROZMEZÍ od 15. 12. 2016 - do 16. 1. 2017  (ZMĚNA TERMÍNU !!)

 

VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTNUTÝCH V ROCE 2016

Pokyny_vyuctovani.docxPokyny k vyúčtování poskytnutých příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 

Formulář_vyúčtování.xlsxFormulář - Vyúčtování poskytnutých finančních příspěvků 

Formulář_Prehled_uhrad.xlsxFormulář - Přehled o úhradách plateb (neinvestiční prostředky)

Formulář_Hodnoceni_projektu.docxFormulář - Závěrečné hodnocení kulturní akce

 
Předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na danou podporu pro rok 2017: 2.000.000,- Kč.
Maximální výše dotace na 1 projekt v tomto programu je stanovena na 100 000,- Kč

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Bc. Leona Loufková
Datum poslední změny: 8.8.2017 9:00