Úvodní strana > Dotace > OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU

 OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU

DOTAČNÍ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE – Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu NA PODPORU AKTIVIT V OBLASTI CESTVNÍHO RUCHU

 

Vyhlaseni_cr_2016.docVyhlášení dotačního programu na podporu aktivit v cestovním ruchu bylo zveřejněno dne 16.10.2015

 
Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na podporu aktivit v cestovním ruchu (dále jen „pravidla“).
 
Upozornění !
 
Od 10. 9. 2015 jsou v platnosti NOVÁ pravidla a formuláře pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na projekty z oblasti cestovního ruchu, platné pro podávání žádostí o dotace pro rok 2016 a výše. 
 
Od 10. 9. 2015 vstupuje v platnost změněný vzor veřejnoprávní smlouvy. 
    

 ZNĚNÍ PRAVIDEL A FORMULÁŘŮ PLATNÉ PRO ŽÁDOSTI NA ROK 2016:

Pravidla_CR.docxPravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu

Vzor_smlouvy.docxVzor - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

Formulář_žádosti.xlsxFormulář - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu

Identifikace_žadatele.docIdentifikace_žadatele o dotaci (§ 10a odst. 3 písmeno f) zákona č. 250/2000 Sb.)

Avízo.docAvízo - pro případné vrácení poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu

 

BLIŽŠÍ INFORMACE:
odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu  -  Ing. Petr Židlický , tel: 354 222 243
Žádosti o finanční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekty z oblasti kultury na rok 2016 lze podávat POUZE V ROZMEZÍ od 2. 1. 2016 - do 31. 1. 2016  (ZMĚNA TERMÍNU !!)

 

VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTNUTÝCH

Pokyny_vyuctovani.docxPokyny k vyúčtování poskytnutých příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 

Formulář_vyúčtování.xlsxFormulář - Vyúčtování poskytnutých finančních příspěvků 

Formulář_Prehled_uhrad.xlsxFormulář - Přehled o úhradách plateb (neinvestiční prostředky)

Formulář_Hodnoceni_projektu.docxFormulář - Závěrečné hodnocení kulturní akce

 
Předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na danou podporu pro rok 2016: 1.500.000,- Kč.
Maximální výše dotace na 1 projekt v tomto programu je stanovena na 100 000,- Kč

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Petr Židlický
Datum poslední změny: 22.6.2016 14:32