Úvodní strana > Dotace

 Dotace

 
INFORMACE PRO ŽADATELE O DOTACI Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE
 
 
Karlovarský kraj pro Vás připravil nový elektronický systém přijímání žádostí o dotace. Na těchto webových stránkách naleznete informace o programech přijatých Zastupitelstvem Karlovarského kraje, o vyhlášení těchto programů a dalších podrobnostech.
 
Žadatelé musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam povinných a nepovinných příloh naleznou žadatelé v pravidlech jednotlivých programů.
 
V případě dotazů Vám ochotně poradí úředníci jednotlivých odborů, do jejichž působnosti příslušný program nebo individuální dotace patří. Telefonické kontakty na příslušné úředníky naleznete v seznamu dotačních progra.
 
Informace, potřebné k provedení registrace do elektronického systému, podání žádostí, odpovědi na časté dotazy a aktuální informace k provozu elektronického systému naleznete na informačním webu.
 
Registraci do elektronického systému zatím neprovádějte! Podání žádostí umožní systém ve lhůtách k tomu stanovených!
 ___________________________________________________________________________________________________


DOTACE KARLOVARSKÉHO KRAJE

 

Za stránku zodpovídá: Systém