Úvodní strana > Dotace

 Dotace

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ŽADATELE O DOTACE Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE
 
 
Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo a vyhlásilo tyto dotační programy pro rok 2023:
usnesení č. ZK 324/09/22
 • Program na podporu kulturních aktivit
 • Program na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí
 • Program na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení
 • Program na podporu sportovních aktivit
 • Program na podporu sportovních akcí
 • Program na podporu vrcholového sportu
 • Program na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu
usnesení č. ZK 431/10/22
 • Program na podporu aktivit v cestovním ruchu
 • Program na podporu vydávání neperiodických publikací
 • Program na podporu památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
 • Program na podporu přípravy projektů opravy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů
 • Program podpory malých prodejen na venkově "Obchůdek 2021+"
 • Program na podporu aktivní činnosti seniorů
 • Program na podporu rodiny

usnesení č. ZK 439/10/22

 • Program na pořízení a obnovu zdravotnické techniky a přístrojového vybavení nutného k zajištění specializované ambulantní péče
usnesení č. ZK 486/10/22
 • Program pro poskytování dotací v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence III
usnesení č. ZK 516/12/22
 • Program na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • Program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje
 • Program na podporu územně plánovací činnosti obcí
 • Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem
 • Program na podporu provozování domácí hospicové péče
 • Program na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následku onemocnění
 • Program na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost/pediatrie a zubních lékařů a gynekologů
 • Program na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
 • Program na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí
 • Program na podporu včelařství
 • Program na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi
 • Program na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň
 
Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo a vyhlásilo tyto dotační programy pro rok 2022:
usnesení č. ZK 298/06/22
 • Program na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost/pediatrů, zubních lékařů a gynekologů v Karlovarském kraji
usnesení č. ZK 299/06/22
 • Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva z rozpočtu Karlovarského kraje
 
Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ​ZK 404/11/21 zrušilo dotační programy:
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu školních soutěží
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kreativity, spolupráce a zdravého životního stylu dětí a mládeže v Karlovarském kraji
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení výskytu prasete divokého v obydlených a obyvateli jinak využívaných oblastech Karlovarského kraje
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na vybavení pobytových sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB - T2
 
INFORMACE PRO ŽADATELE O DOTACI Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE
 
Karlovarský kraj provozuje elektronický systém pro příjem žádostí o dotace z dotačních programů a individuální dotace. Elektronické žádosti lze v tomto systému podepsat kvalifikovaným elektronickým podpisem a k žádosti připojit veškeré přílohy v elektronické podobě.
 
Do elektronického systému pro podávání žádostí o dotace se lze registrovat a vstupovat pomocí Identity občana. Podrobné informace naleznete na stránkách www.identitaobcana.cz.
 

VSTUP do elektronického systému pro podávání žádostí o dotace (PORTÁL OBČANA)

Za stránku zodpovídá: Systém