Úvodní strana > Dotace

 Dotace

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO ŽADATELE O DOTACE Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE
 
zastupitelstvo kraje dne 14. 9. 2020 usnesením ZK 264/09/20 rozhodlo o zrušení vyhlášení a administrace
Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění
zastupitelstvo kraje dne 15. 6. 2020 usnesením ZK 168/06/20 rozhodlo o zrušení vyhlášení a administrace níže uvedených dotačních programů v roce 2020:

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vydávání neperiodických publikací

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - "Senior Expres"

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rodiny

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu školních soutěží

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kreativity, spolupráce a zdravého životního stylu dětí a mládeže v Karlovarském kraji

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy účastníků olympiády dětí a mládeže

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení výskytu prasete divokého v obydlených a obyvateli jinak využívaných oblastech Karlovarského kraje

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení počtu černé zvěře na území Karlovarského kraje 

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO ŽADATELE O DOTACE Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE
 
Rada Karlovarského kraje dne 22. 4. 2020 schválila usnesením č. RK 400/04/20 prodloužení lhůty pro rozhodnutí o žádosti uvedené v čl. VIII vyhlášení programů o 75 kalendářních dnů a o dobu trvání stavu nouze všech dotačních programů. Výjimkou jsou dotační programy spolufinancované ze státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie, na které se vztahují lhůty dané podmínkami příslušného projektu, a dotační programy financované z rozpočtu kraje, které doposud nebyly radou kraje vyhlášeny.
 
Nová lhůta pro rozhodnutí o žádosti = Původní lhůta pro rozhodnutí o žádosti + 75 kalendářních dnů + 67 kalendářních dnů (doba trvání stavu nouze)
  
INFORMACE PRO ŽADATELE O DOTACI Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE
 
Karlovarský kraj provozuje elektronický systém pro podávání žádostí o dotace. Zde naleznete informace o dotačních programech přijatých Zastupitelstvem Karlovarského kraje, o vyhlášení dotačních programů a dalších podrobnostech. Elektronický systém pro podávání žádostí o dotace umožňuje také podávání žádostí o individuální dotace.
 
V případě dotačních programů musí žadatelé odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty stanovené pro ukončení příjmu elektronické žádosti o dotaci a doručit listinnou žádost o dotaci včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje nejpozději do lhůty stanovené pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému pro podávání žádostí o dotace. Seznam povinných a nepovinných příloh naleznou žadatelé v pravidlech jednotlivých programů.
 
V případě individuálních dotací mohou žadatelé odeslat elektronickou žádost kdykoliv v průběhu kalendářního roku a musí doručit listinnou žádost o dotaci včetně všech příloh na podatelnu Karlovarského kraje nejpozději do 10 kalednářních dnů po odeslání elektronické žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému pro podávání žádostí o dotace. Seznam příloh naleznou žadatelé v elektronické podobě formuláře žádosti o dotaci.
 
V případě dotazů Vám ochotně poradí úředníci jednotlivých odborů, do jejichž působnosti příslušný program nebo individuální dotace patří. Telefonické kontakty na příslušné úředníky naleznete v seznamu dotačních programů. Obecné dotazy, které se týkají oblasti dotací posílejte na adresu edotace@kr-karlovarsky.cz.
 
Informace, potřebné k provedení registrace do elektronického systému pro podávání žádostí o dotace, podání žádostí o dotaci, odpovědi na časté dotazy a aktuální informace k provozu elektronického systému pro podávání žádostí o dotace naleznete na informačním webu.
 

 

VSTUP do elektronického systému pro podávání žádostí o dotace

 

PROGRAMY KARLOVARSKÉHO KRAJE 

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 

SCHVÁLENÉ DOTACE KK (seznamy schválených dotací jsou publikovány pouze za aktuální rok)  

DOTACE, PROGRAMY EU 

DOTACE - MINISTERSTVA - programy podpor vyhlašované odvětvovými ministerstvy a jimi zřízenými fondy  

​ 

Za stránku zodpovídá: Systém