Úvodní strana > Dotace

 Dotace

 
Vážení ždatelé o dotaci,
Vážení příjemci dotací,
 
v souvislosti s usnesením vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření zákazu volného pohybu osob na území České republiky v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 
rozhodla ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje o dočasném zrušení úředních hodin Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to od 16. března 2020 do odvolání.
 
Elektronické podávání žádostí o dotace zůstává beze změny. Listinné žádosti o dotace je možné doručit na podatelnu krajského úřadu, která se nachází v budově A krajského úřadu na adrese Závodní 353/88, Karlovy Vary, a to v době:
Pondělí            8:00 – 11:00 hod.
Středa              14:00 – 17:00 hod.
 
Podání je možné učinit také prostřednictvím datové schránky Karlovarského kraje ID siqbxt2, prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
 
Veškeré dotazy, které se týkají oblasti dotací, směřujte, prosím, na adresu edotace@kr-karlovarsky.cz.
 
Nepoužívejte, prosím, kontakty zřízené pro obecné dotazy adresované krajskému úřadu. Umožníte tak plynulé vyřízení Vašich dotazů z oblasti dotací i obecných dotazů.
 
 
INFORMACE PRO ŽADATELE O DOTACI Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE
 
 
Karlovarský kraj provozuje elektronický systém pro podávání žádostí o dotace. Zde naleznete informace o dotačních programech přijatých Zastupitelstvem Karlovarského kraje, o vyhlášení dotačních programů a dalších podrobnostech. Elektronický systém pro podávání žádostí o dotace umožňuje také podávání žádostí o individuální dotace.
 
V případě dotačních programů musí žadatelé odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty stanovené pro ukončení příjmu elektronické žádosti o dotaci a doručit listinnou žádost o dotaci včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje nejpozději do lhůty stanovené pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému pro podávání žádostí o dotace. Seznam povinných a nepovinných příloh naleznou žadatelé v pravidlech jednotlivých programů.
 
V případě individuálních dotací mohou žadatelé odeslat elektronickou žádost kdykoliv v průběhu kalendářního roku a musí doručit listinnou žádost o dotaci včetně všech příloh na podatelnu Karlovarského kraje nejpozději do 10 kalednářních dnů po odeslání elektronické žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému pro podávání žádostí o dotace. Seznam příloh naleznou žadatelé v elektronické podobě formuláře žádosti o dotaci.
 
V případě dotazů Vám ochotně poradí úředníci jednotlivých odborů, do jejichž působnosti příslušný program nebo individuální dotace patří. Telefonické kontakty na příslušné úředníky naleznete v seznamu dotačních programů.
 
Informace, potřebné k provedení registrace do elektronického systému pro podávání žádostí o dotace, podání žádostí o dotaci, odpovědi na časté dotazy a aktuální informace k provozu elektronického systému pro podávání žádostí o dotace naleznete na informačním webu.
 

Vstup do elektronického systému pro podávání žádostí o dotace

 


  

PROGRAMY KARLOVARSKÉHO KRAJE 

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 

SCHVÁLENÉ DOTACE KK (seznamy schválených dotací jsou publikovány pouze za aktuální rok)  

DOTACE, PROGRAMY EU 

DOTACE - MINISTERSTVA - programy podpor vyhlašované odvětvovými ministerstvy a jimi zřízenými fondy  

​ 

Za stránku zodpovídá: Systém