Úvodní strana > Dotace

 Přehled všech poskytovaných dotací

 

INFORMACE PRO ŽADATELE O DOTACI Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE

 
Karlovarský kraj pro Vás připravuje nový elektronický systém přijímání žádostí o dotace. Na těchto webových stránkách budete informováni o programech přijatých Zastupitelstvem Karlovarského kraje, o vyhlášení těchto programů a dalších podrobnostech.
 
Součástí vyhlášení budou, mimo jiné, pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a vypořádání dotace programu, vzorová smlouva o poskytnutí dotace a termín pro přijímání žádostí. Stejný systém bude použit i v případě individuálních dotací.
 
Vyhlášení programů bude následovat po schválení rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2018. Od roku 2018 bude tedy možné podávat žádosti výhradně elektronicky. V případě dotazů Vám ochotně poradí úředníci jednotlivých odborů, do jejichž působnosti příslušný program nebo individuální dotace patří. Telefonické kontakty na příslušné úředníky naleznete v seznamu dotačních programů.
 


DOTACE KARLOVARSKÉHO KRAJE

 

 

DOTACE - MINISTERSTVA - programy podpor vyhlašované odvětvovými ministerstvy a jimi zřízenými fondy

 

Za stránku zodpovídá: Systém