Aktuálně  

Pro vstup do fotogalerie klikněte na banner:

Děkujeme všem hrdinům 


 

AKTUÁLNĚ KE COVID-19


DISTRIBUCE OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ (OOP):


Distribuce OOP z mimořádné dodávky Ministerstva zdravotnictví ČR (MZD) proběhla ve středu 20. 5. 2020. OOP byly z rozhodnutí MZD určeny pouze pro ambulantní specialisty, praktické lékaře, praktické lékaře pro děti a dorost a gynekology. Kdo si nemohl ze závažných důvodů vyzvednout OOP ve stanoveném dni a čase, si může zásilku vyzvednout pouze ve čtvrtek 21. 5. 2020 od 9.00 do 13.00 hodin na Krajském úřadě Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary, garáž č. 14. (netýká se PL a PLDD, zde náhradní termín vyzvedávání není z důvodu, že je doručováno osobně do všech ordinací v kraji).

OPATŘENÍ VLÁDY  A MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR:
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 19. 5. 2020 nová mimořádná opatření, která se týkají omezení provozoven a provozů služeb, nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami, zákazu a omezení hromadných akcí nad 300 osob, omezení provozu škol a školských zařízení, omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb, omezení provozu lázeňské léčebně rehabilitační péče a přijímání nových klientů a jejich testování na SARS-CoV-2 u poskytovatelů sociálních služeb. Všechna opatření nabývají účinnosti dne 25. 5. 2020. S jejich přesným zněním se můžete seznámit zde.

KONTAKTY NA REGIONÁLNÍ VÝROBCE A DODAVATELE OOP:
V
Karlovarském kraji je celá řada regionálních firem, které úspěšně vyrábějí a dodávají ​osobní ochranné prostředky a pomáhají chránit zdraví a životy lidí před nákazou koronavirem. Kontakty na dodavatele poskytla Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje.

TESTOVÁNÍ SAMOPLÁTCŮ:
Postup pro testování samoplátců včetně kontaktů najdete na webových stránkách Karlovarské krajské nemocnice.

WEBOVÁ STRÁNKA KE COVID-19:
Další aktuální informace ohledně onemocnění COVID-19, včetně všech nařízení,  doporučení a důležitých kontaktů, najdete na této webové stránce Karlovarského kraje.

 


 

 

Přehled dění v kraji

Vedení kraje diskutovalo se starosty o situaci v kraji po ukončení nouzového stavu

​Vedení kraje v čele s hejtmanem Petrem Kubisem jednalo na krajském úřadě se starosty obcí s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadem. Společné setkání navázalo na předchozí videokonferenční diskuse. Hlavními tématy se stala aktuální situace ohledně nákazy koronavirem v regionu, rozvolňování opatření po ukončení nouzového stavu, stav lázeňství a navazujících služeb, opravy krajských silnic a realizované i plánované investice. 

​Retromuseum Cheb vystavuje jedinečné módní kousky

​Loni uplynulo 70 let od vzniku národního podniku Jitex Písek, který se v roce 1949 osamostatnil od ašského podniku TOSTA. K výročí byla uspořádána výstava v Prácheňském muzeu, připomínající jeho dějiny a produkci v letech 1949 až 1989. Tu nyní v redukované verzi přebírá Retromuseum Cheb. Přijďte si zavzpomínat na staré časy a prohlédnout si tehdejší jedinečné módní kousky.

Bezplatné vstupné? Takový je plán kraje pro krajské kulturní instituce

​Vstup zdarma by mohli mít návštěvníci muzeí, galerií a dalších kulturních institucí zřizovaných Karlovarským krajem. Bezplatné vstupné by kulturní stánky poskytovaly od 25. května do 31. října 2020. Kraj chce tímto krokem pomoci těmto zařízením obnovit návštěvnost, přilákat nové zájemce včetně rodin s dětmi a přispět k oživení cestovního ruchu v regionu.

Děti ze sociálně slabých rodin opět získají obědy zdarma

​Karlovarský kraj se chce i v letošním roce zapojit do projektu „Obědy do škol“, jehož hlavním cílem je zajistit dětem ze sociálně slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky. Školy vytipovaly celkem 743 dětí k podpoře. Jejich konečný počet však bude záviset na tom, zda jejich zákonní zástupci dodají školám potřebná potvrzení z úřadu práce.
 
  
    Rok 2019            Rok 2018           Rok 2017           Rok 2016