Závažná havárie

Závažná havárie

 
Mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, zejména závažný únik nebezpečné látky, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu, vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážným následkům na životech a zdraví lidí a zvířat, životním prostředí nebo majetku a zahrnující jednu nebo více nebezpečných látek.
 

Vzniká:

 • u uživatele objektu – tj. v objektu nezařazeném
 • u provozovatele objektu – tj. v objektu zařazeném do skupiny A nebo B

 

Závažná havárie v nezařazeném objektu:

§ 36 odst 1 písm. a) a b):

 • bezodkladně ohlásit vznik havárie krajskému úřadu, České inspekci životního prostředí, KOPIS a dotčeným obcím
 • do 24 hodin doručit hlášení o vzniku závažné havárie – OZPaZ_VODA_havarie_hlaseni_ZH_2015.rtfformulář

 

Závažná havárie v objektu zařazeném do skupiny A nebo B:

§ 36 odst 1 písm. a) a b):
 • bezodkladně ohlásit vznik havárie krajskému úřadu, České inspekci životního prostředí, KOPIS a dotčeným obcím
 • do 24 hodin doručit hlášení o vzniku závažné havárie – OZPaZ_VODA_havarie_hlaseni_ZH_2015.rtfformulář

 

§ 36 odst 2 až 4:

 • přijme či navrhne nápravná a preventivní opatření ke zmírnění následků havárie
 • zpracuje konečnou zprávu o vzniku a dopadech závažné havárie – OZPaZ_VODA_havarie_konecna_zprava_2015.rtfformulář
 • aktualizuje konečnou zprávu dle dalších skutečností odhalených při vyšetřování havárie
 • předloží konečnou zprávu s návrhy opatření krajskému úřadu ke schválení do 3 měsíců od vzniku havárie
 • OZPaZ_VODA_havarie_navod-ZH_2015.pdfnávod pro zpracování konečné zprávy a OZPaZ_VODA_havarie_kody_ZH_2015.pdfkódy činností
Za stránku zodpovídá: Mgr. Andrea Krýzlová
Datum poslední změny: 24.8.2022 16:09