Informace veřejnosti

  • Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování v okolí objektu chemických závodů v Sokolově (nyní Synthomer a. s.) Hexion Speciality Chemicals, a.s.
  • Informace určené veřejnosti o havárii v objektu  chemických závodů v Sokolově (říjen 2017) 180327-Synthomer-havarie-2017.pdfSynthomer a.s. - havárie
  • Informace určené veřejnosti o havárii v objektu OQEMA v areálu chemických závodů v Sokolově (listopad 2018) OQEMA_havarie_2018.pdfOQEMA
  • Informace určené veřejnosti o havárii v objektu Sokolovské uhelné, právní nástupce, a. s. ve Vřesové (únor 2019) Informace


Za stránku zodpovídá: Mgr. Andrea Krýzlová
Datum poslední změny: 27.1.2022 9:09