Informace veřejnosti

  • Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování v okolí objektu  Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., zpracovatelská část Vřesová a   Linde Sokolovská, s.r.o, výrobní centrum ASU Vřesová (kyslíkárna)

  • Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování v okolí objektu  Hexion Speciality Chemicals, a.s.

  • Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování v okolí objektu  ČEPRO, a.s.


Za stránku zodpovídá: Mgr. Andrea Krýzlová
Datum poslední změny: 25.2.2016 16:30