Úvodní strana > Životní prostředí > Odpadové hospodářství

 Odpadové hospodářství

Informace pro veřejnost a obce:

Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady (včetně autovraků)

 

Informace pro provozovatele:

210427-Nalezitosti-zadosti-2021.pdfNáležitosti žádosti o povolení a povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady, náležitosti žádosti o souhlas a souhlasu s provozem malého zařízení, náležitosti žádosti o povolení provozu skládky odpadů, náležitosti žádosti o povolení a povolení k obchodování s odpady a náležitosti zprávy o revizi

 

210427-Katalog-cinnosti-2021.pdfKatalog činností v oblasti nakládání s odpady

210427-Zpusoby-vyuzivani-2021.pdfZpůsoby využití odpadu a úpravy a skladování odpadu před jeho využitím

 

Obsah provozního řádu a provozního deníku

 

Za stránku zodpovídá: Mgr. Ulrika Lillová
Datum poslední změny: 27.4.2021 10:42