Úvodní strana > Životní prostředí > Dobrota Karlovarského kraje

 Dobrota Karlovarského kraje

​​V roce 2017 byla Karlovarským krajem poprvé vyhlášena soutěž „Dobrota Karlovarského kraje“ pro místní zemědělské a potravinářské subjekty kraje, jejímž realizátorem byla Střední zemědělská škola Dalovice.

 
Cílem soutěže je podpora propagace regionálních potravinářských a zemědělských výrobků, udržení tradic, podpora zaměstnanosti a ekonomický růstu malých a středních regionálních potravinářských subjektů. Dále je cílem podpořit snahu menších výrobců o originalitu, kvalitu a regionální původ produkce. Soutěž, pořádané ochutnávky a reklamní materiály s tématikou Dobroty Karlovarského kraje pomáhá propagovat jak samotné výrobky, tak celý region v rámci České republiky.

 

Značka „Dobrota Karlovarského kraje“ je výhercům udílena hejtmankou kraje. Její držitelé získávají certifikát a oprávnění užívat pro oceněný výrobek tuto značku ztvárněnou logem po neomezenou dobu (nezmění-li se charakter výrobku).

 

 
O vítězných výrobcích rozhoduje pětičlenná hodnotitelská komise, která hodnotí vzhled, chuť výrobku, jeho obal, originálnost a regionální prospěšnost.

 


Soutěž probíhá za finanční podpory Karlovarského kraje a je vyhlašována jednou ročně. Pro přihlášení do soutěže je nutné splnit následující PODMÍNKY.

 

Výsledky 2. ročníku Dobroty Karlovarského kraje

 

 

Kontaktní osoba: Odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Helena Baranovská
tel.: 354 222 194
e-mail: helena.baranovska@kr-karlovarsky.cz
Za stránku zodpovídá: Ing. Helena Baranovská
Datum poslední změny: 8.8.2018 13:48