Úvodní strana > Životní prostředí > Dobrota Karlovarského kraje

 Dobrota Karlovarského kraje

Soutěž „Dobrota Karlovarského kraje“ pro místní zemědělské a potravinářské subjekty byla Karlovarským krajem poprvé vyhlášena v roce 2017.

Cílem soutěže je podpora propagace regionálních potravinářských a zemědělských výrobků, udržení tradic, podpora zaměstnanosti a ekonomický růstu malých a středních regionálních potravinářských subjektů. Dále je cílem podpořit snahu menších výrobců o originalitu, kvalitu a regionální původ produkce. Soutěž, pořádané ochutnávky a reklamní materiály s tématikou Dobroty Karlovarského kraje pomáhá propagovat jak samotné výrobky, tak celý region v rámci České republiky.
 
Značka „Dobrota Karlovarského kraje“ je výhercům udílena hejtmankou kraje. Její držitelé získávají certifikát a oprávnění užívat pro oceněný výrobek tuto značku ztvárněnou logem po neomezenou dobu (nezmění-li se charakter výrobku).
 
O vítězných výrobcích rozhoduje pětičlenná hodnotitelská komise, která hodnotí vzhled, chuť výrobku, jeho obal, originálnost a regionální prospěšnost.
 
Soutěž probíhá za finanční podpory Karlovarského kraje a je vyhlašována jednou ročně. Pro přihlášení do soutěže je nutné splnit následující PODMÍNKY.
 
 
Srdečně Vás zveme k zapojení do této soutěže. Celá soutěž je pro všechny účastníky bezplatnou možností široké propagace společnosti a jejich výrobků. Přihlášku do soutěže pro rok 2019 naleznete Metodika_Dobrota_KK_2019.docZDE.
 
Příjem přihlášek probíhá v termínu od 23. 5. 2019 do 14. 6. 2019.
Přihlášku můžete zaslat poštou, e- mailem nebo osobně předat na adrese: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary (budova C, kancelář číslo 231), e-mail: helena.baranovska@kr-karlovarsky.cz
 
Kontaktní osoba: Odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Helena Baranovská
tel.: 354 222 194
e-mail: helena.baranovska@kr-karlovarsky.cz
Za stránku zodpovídá: Ing. Helena Baranovská
Datum poslední změny: 5.6.2019 15:15