Úvodní strana > Životní prostředí > Dobrota Karlovarského kraje

 Dobrota Karlovarského kraje

Soutěž Dobrota Karlovarského kraje 2022

 

Karlovarský kraj vyhlašuje 6. ročník soutěže Dobrota Karlovarského kraje 2022.

Prodlužujeme termín pro podávání přihlášek do soutěže do 30. 4. 2022. Přihlášky můžete doručit:

  • poštou - Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary,
  • osobně - budova C krajského úřadu, kancelář č. 231.

 

Přihlášku včetně podmínek soutěže naleznete zde.
 
Hodnotitelská komise zasedne dne 27. 5. 2022. Pokyny k dovozu vzorků obdrží všichni přihlášení e-mailem.
  

  

O soutěži

 

Soutěž „Dobrota Karlovarského kraje“ pro místní zemědělské a potravinářské subjekty byla Karlovarským krajem poprvé vyhlášena v roce 2017.

Cílem soutěže je podpora propagace regionálních potravinářských a zemědělských výrobků, udržení tradic, podpora zaměstnanosti a ekonomický růst malých a středních regionálních potravinářských subjektů. Dále je cílem podpořit snahu menších výrobců o originalitu, kvalitu a regionální původ produkce. Soutěž, pořádané ochutnávky a reklamní materiály s tématikou Dobroty Karlovarského kraje pomáhá propagovat jak samotné výrobky, tak celý region v rámci České republiky.
 
Značka „Dobrota Karlovarského kraje“ je výhercům udělována hejtmanem/hejtmankou kraje. Její držitelé získávají certifikát a oprávnění užívat pro oceněný výrobek tuto značku ztvárněnou logem po neomezenou dobu (nezmění-li se charakter výrobku).
 
O vítězných výrobcích rozhoduje pětičlenná hodnotitelská komise, která hodnotí vzhled, chuť výrobku, jeho obal, originálnost a regionální prospěšnost.
 
Soutěž probíhá za finanční podpory Karlovarského kraje a je vyhlašována jednou ročně.
 
 

Můžete nás sledovat na facebookové stránce Dobrota Karlovarského kraje​.
 
 
Kontaktní osoba: Odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Helena Baranovská
tel.: 354 222 194
e-mail: helena.baranovska@kr-karlovarsky.cz
Za stránku zodpovídá: Ing. Helena Baranovská
Datum poslední změny: 4.5.2022 8:58