Úvodní strana > Životní prostředí > Dobrota Karlovarského kraje

 Dobrota Karlovarského kraje

Soutěž Dobrota Karlovarského kraje 2022

 

Dne 27. 5. 2022 proběhlo hodnocení přihlášených výrobků v soutěži "Dobrota Karlovarského kraje". O prestižní značku kvality se utkalo celkem 58 výrobků. Do pěti kategorií tyto produkty přihlásilo celkem 18 výrobců z našeho kraje, kteří splnili soutěžní podmínky. Na výsledky 6. ročníku soutěže se můžete podívat zde.
 
 
 
Slavnostní vyhodnocení výsledků a předání certifikátů novým držitelům značky „Dobrota Karlovarského kraje“ se uskuteční v pátek 17. června 2022 na akci Kraj dokořán v areálu krajského úřadu v Karlových Varech Dvorech.
  

  

O soutěži

 

Soutěž „Dobrota Karlovarského kraje“ pro místní zemědělské a potravinářské subjekty byla Karlovarským krajem poprvé vyhlášena v roce 2017.

Cílem soutěže je podpora propagace regionálních potravinářských a zemědělských výrobků, udržení tradic, podpora zaměstnanosti a ekonomický růst malých a středních regionálních potravinářských subjektů. Dále je cílem podpořit snahu menších výrobců o originalitu, kvalitu a regionální původ produkce. Soutěž, pořádané ochutnávky a reklamní materiály s tématikou Dobroty Karlovarského kraje pomáhá propagovat jak samotné výrobky, tak celý region v rámci České republiky.
 
Značka „Dobrota Karlovarského kraje“ je výhercům udělována hejtmanem/hejtmankou kraje. Její držitelé získávají certifikát a oprávnění užívat pro oceněný výrobek tuto značku ztvárněnou logem po neomezenou dobu (nezmění-li se charakter výrobku).
 
O vítězných výrobcích rozhoduje pětičlenná hodnotitelská komise, která hodnotí vzhled, chuť výrobku, jeho obal, originálnost a regionální prospěšnost.
 
Soutěž probíhá za finanční podpory Karlovarského kraje a je vyhlašována jednou ročně.
 
 

Můžete nás sledovat na facebookové stránce Dobrota Karlovarského kraje​.
 
 
Kontaktní osoba: Odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Helena Baranovská
tel.: 354 222 194
e-mail: helena.baranovska@kr-karlovarsky.cz
Za stránku zodpovídá: Ing. Helena Baranovská
Datum poslední změny: 2.6.2022 9:27