Úvodní strana > Zdravotnictví > Vzory formulářů pro poskytovatele zdravotních služeb

  Vzory formulářů pro poskytovatele zdravotních služeb


Žádost o oprávnění k poskytování zdravotních služeb - fyzická osoba

Žádost o oprávnění k poskytování zdravotních služeb - právnická osoba

 

Oznámení změny - fyzická osoba 

Oznámení změny - právnická osoba

 

žádost o odnětí oprávnění či zrušení registrace – fyzická osoba

žádost o odnětí oprávnění či zrušení registrace – právnická osoba

 

Prohlášení odborného zástupce - fyzická osoba

Prohlášení odborného zástupce - právnická osoba

 

Seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků - fyzická osoba

Seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků - právnická osoba

 

Prohlášení  týkající se technického a věcného vybavení - fyzická osoba

Prohlášení týkající se technického a věcného vybavení - právnická osoba

Prohlášení o překážkách - fyzická osoba

Prohlášení o překážkách - právnická osoba

 

Návrh na vyhlášení výběrového řízení

Přihláška do výběrového řízení

Vzor záměru uchazeče o zajištění hrazených zdravotních služeb

 

Doklad o zdravotní způsobilosti - lékařský posudek

Jak uhradit správní poplatek?

 

Žádost o náhradu nákladů  vzniklých lékárnám v souvislosti s likvidací léčiv odevzdaných fyzickými osobami 

 

Kontaktní osoby:

Bc. Malgorzata Bolvariová; malgorzata.bolvariova@kr-karlovarsky.cz; tel.: 354 222 450

Mgr. Pavlína Černá; ; pavlina.cerna@kr-karlovarsky.cz ; tel.: 354 222 357

Denisa Krejčí; denisa.krejci@kr-karlovarsky.cz ; tel.: 354 222 384


Za stránku zodpovídá: Bc. Malgorzata Bolvariová
Datum poslední změny: 7.11.2018 9:28