Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Územní energetická koncepce

 Územní energetická koncepce

P_1_AP_UEK.pdfAkční plán 2021 - 2024 platné Územní energetické koncepce Karlovarského kraje byl schválen na 12. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 1. 11. 2021 usnesením číslo ZK 384/11/21.


OZZ_uzemne_energeticka_koncepce.pdfÚzemní energetická koncepce Karlovarského kraje, Aktualizace 2017 - 2042 schválená na 12. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje usnesením č. ZK 217/06/18 ze dne 21. 6. 2018

 

SEA_UEK.pdfVyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA)

 

Prohlaseni_k_posouzeni_vlivu_UEKKK.pdfProhlášení k posouzení vlivů „Územní energetické koncepce Karlovarského kraje“ na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisůpodle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
 
 
Stanovisko_MZP.pdfStanovisko Ministerstva životního prostředí podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů k návrhu koncepce „Územní energetické koncepce Karlovarského kraje, Aktualizace 2017 – 2042“, verze listopad 2017
 
 
stanovisko_MPO_c_2_k_UEK_KVK_aktualizace_2017_2042.pdfStanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu podle § 4 odstavce 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, k návrhu dokumentu „Územní energetická koncepce Karlovarského kraje - Aktualizace 2017 – 2042“
 

 

Za stránku zodpovídá: Radek Chvátal
Datum poslední změny: 10.11.2021 16:22