Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2024

Dne 14. 6. 2023 od 9:30 hodin proběhne v prostorách společenského sálu Krajské knihovny Karlovy Vary veřejné projednání návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2024. Přihlášky je možné zasílat prostřednictvím odkazu https://extranet.kr-karlovarsky.cz/vzdelavani/reg/registrace.php?CodeUrl=cvzWb2aljvEN6XLVxyz9.

Odborem sociálních věcí bylo zahájeno zpracování Ačního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2024. Podklady pro tvorbu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2024 a sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2024 je možné zasílat na adresu pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz v termínu do 5. 5. 2023. Bližší informace pro poskytovatele sociálních služeb k tvorbě AP 2024:

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2024 - 2026

Dne 24. 4. 2023 proběhlo veřejné projednání návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2024 - 2026.

 

Odborem sociálních věcí byl zpracován návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2024 - 2026:

Připomínky k návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2024 - 2026 je možné zasílat na e-mailovou adresu pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz, v termínu do 28. 4. 2023. Pro zpracování připomínek prosím využijte pripominkovy-list-SPRSS-2024-2026.docxpřipomínkový list. Vypořádání připomínek bude do 30. 6. 2023 zveřejněno na webových stránkách Karlovarského kraje.

Dne 24. 4. 2023 od 9:00 hodin proběhne v prostorách společenského sálu Krajské knihovny Karlovy Vary veřejné projednání návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2024 - 2026. Přihlášky je možné zasílat prostřednictvím odkazu https://www.kr-karlovarsky.cz/php/vzdelavani/reg/registrace.php?CodeUrl=9sWyPmjn2x3uposDF4FC

Odborem sociálních věcí bylo zahájeno zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2024 - 2026. Podklady a náměty pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2024 - 2026 je možné zasílat na adresu pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz v termínu do 15. 1. 2023.

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2023

Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 855/07/22 ze dne 25. 7. 2022 byl schválen Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2023:

 • AP-2023-final.docAkční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2023

 

vyporadani-pripominek-AP2023.docxVypořádání připomínek k návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2023.

Prezentace ze seminářů k projednání návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2023:

 

Odborem sociálních věcí byl zpracován návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2023:

 • návrh navrh_AP_2023.docAkčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2023.

Připomínky k návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2023 je možné zasílat na e-mailovou adresu pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz, v termínu do 13. 6. 2022. Pro zpracování připomínek prosím využijte pripominkovy-list-AP2023.docxpřipomínkový list. Vypořádání připomínek bude do 31. 7. 2022 zveřejněno na webových stránkách Karlovarského kraje.

Odborem sociálních věcí budou v níže uvedených termínech realizovány semináře k projednání návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2023:

Předpokládaná délka semináře je 2 hodiny. V případě zájmu o seminář prosíme o přihlášení prostřednictvím odkazu u vybraného termínu. Z kapacitních důvodů prosíme o účast maximálně jednoho zástupce z každé organizace. Bližší informace získáte na adrese pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz.

Odborem sociálních věcí bylo zahájeno zpracování Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2023. Podklady pro tvorbu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2023 a sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2023 je možné zasílat na adresu pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz v termínu do 22. 4. 2022. Bližší informace pro poskytovatele sociálních služeb k tvorbě AP 2023:

 

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2022

Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 833/07/21 ze dne 26. 7. 2021 byl schválen Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2022:

 • navrh-AP-2022-final.docAkční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2022

 

vyporadani-pripominek-AP2022.docxVypořádání připomínek k návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2022 zaslaných ve stanoveném termínu, tj. do 21. 6. 2021.

Odborem sociálních věcí byl zpracován návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2022:

 • návrh navrh-AP2022-10-6-2021-na-web.docAkčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2022.

Připomínky k návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2022 je možné zasílat na e-mailovou adresu pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz, v termínu do 21. 6. 2021. Pro zpracování připomínek prosím využijte pripominkovy-list-AP2022.docxpřipomínkový list. Vypořádání připomínek bude do 31. 7. 2021 zveřejněno na webových stránkách Karlovarského kraje. K projednání návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2022 je možné v termínu do 21. 6. 2021 využít také individuální konzultace. Termín a čas konzultace je vždy nezbytné předem zarezervovat, kontaktní osoba Mgr. Pavlína Parůžková, pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz, tel. č.: 354 222 303.

Odborem sociálních věcí bylo zahájeno zpracování Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2022. Podklady pro tvorbu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2022 a sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2022 je možné zasílat na adresu pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz v termínu do 23. 4. 2021. Bližší informace pro poskytovatele sociálních služeb k tvorbě AP 2022:

 

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2021

Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 771/07/20 ze dne 27. 7. 2020 byl schválen Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2021:

 • navrh-AP-2021-final.docAkční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2021

 

V souvislost s tvorbou Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2021 měli poskytovatelé sociálních služeb možnost vyjádřit se rovněž k systému financování sociálních služeb v Karlovarském kraji. Odborem sociálních věcí bylo zpracováno vyjádření k zaslaným připomínkám týkajícím se financování sociálních služeb.

 

vyporadani-pripominek-AP-2021.docxVypořádání připomínek k návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2021.

Odborem sociálních věcí byl zpracován návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2021:

 • návrh navrh-AP-2021.docAkčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2021.

Připomínky k návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2021 je možné zasílat na e-mailovou adresu pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz, v termínu do 24. 6. 2020. Pro zpracování připomínek prosím využijte pripominkovy-list.docxpřipomínkový list. Vypořádání připomínek bude do 31. 7. 2020 zveřejněno na webových stránkách Karlovarského kraje. K projednání návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2021 je možné v termínu do 24. 6. 2020 využít také individuální konzultace. Termín a čas konzultace je vždy nezbytné předem zarezervovat, kontaktní osoba Mgr. Pavlína Parůžková, pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz, tel. č.: 354 222 303.

Odborem sociálních věí bylo zahájeno zpracování Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2021. Podklady pro tvorbu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2021 a sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2021 je možné zasílat na adresu pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz v termínu do 30. 4. 2020. Bližší informace pro poskytovatele sociálních služeb k tvorbě AP 2021:

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021 - 2023

Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 322/09/21 ze dne 13. 9. 2021 byla schválena Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021 - 2023:

 • SPRSS-2021-2023-verze-1-1.docStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021 - 2023 (verze dokumentu 1.1)

 

Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 68/06/20 ze dne 15. 6. 2020 byl schválen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021 - 2023:

 

vyporadani-pripominek-SPRSS-2021-2023.docxVypořádání připomínek k návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021 - 2023.

Odborem sociálních věcí byl zpracován návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021 - 2023:

Připomínky k návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021 - 2023 je možné zasílat na e-mailovou adresu pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz, v termínu do 17. 4. 2020. Vypořádání připomínek bude do 31. 5. 2020 zveřeněno na webových stránkách Karlovarského kraje.

Odborem sociálních věcí bylo zahájeno zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021 - 2023. Podklady a náměty pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021 - 2023 je možné zasílat na adresu pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz v termínu do 9. 1. 2019.

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2020

Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 770/07/20 ze dne 27. 7. 2020 byla schválena aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2020

 

Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 861/07/19 ze dne 15. 7. 2019 byl schválen návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2020

 

Prezentace ze seminářů k projednání návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2020:

 

Odborem sociálních věcí byl zpracován návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2020:

 • návrh navrh_AP_2020_final.docAkčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2020.

Připomínky k návrhu Akčního plánu je možné zasílat na e-mailovou adresu pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz, v termínu do 21. 6. 2019. Vypořádání připomínek bude do 31. 7. 2019 zveřejněno na webových stránkách kraje. K návrhu Akčního plánu nebyly zaslány žádné připomínky.

Odborem sociálních věcí budou v níže uvedených termínech realizovány semináře k projednání návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2020:

Předpokládaná délka semináře je 2 hodiny. Z kapacitních důvodů prosíme o účast maximálně jednoho zástupce z každé organizace. Na semináře je možné se přihlásit v termínu do 12. 6. 2019 prostřednictvím výše uvedených odkazů. Bližší informace získáte na e-mailové adrese pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz.

Odborem sociálních věcí bylo zahájeno zpracování Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2020 (AP 2020). Podklady pro tvorbu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2020 a aktualizaci sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2020 bylo možné zasílat na adresu pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz v termínu do 12. 4. 2019. Bližší informace pro poskytovatele sociálních služeb k tvorbě AP 2020:

 

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2019

V souvislosti s tvorbou Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2019 měli poskytovatelé sociálních služeb možnost vyjádřit se rovněž k systému financování sociálních služeb v Karlovarském kraji. Odborem sociálních věcí bylo zpracováno souhrnné vyjádření k zaslaným připomínkám týkajícím se financování sociálních služeb.

 

Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 852/07/18 ze dne 23. 7. 2018 byl schválen Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2019

 • AP-2019-final.docAkční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2019

 

Poskytovatelé sociálních služeb mohou zasílat podklady pro tvorbu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2019 a sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2019 na adresu pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz, v termínu do 4. 5. 2018. V případě nedodržení stanoveného termínu nebude možné zahrnout sociální služby do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2019.

 

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2018

Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 865/07/17 ze dne 24. 7. 2017 byl schválen Akční plán rozvoje sociálních služeb
v Karlovarském kraji na rok 2018

 • AP-2018-verze-1-1.docAkční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2018


V souvislosti s tvorbou Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2018 měli poskytovatelé sociálních služeb možnost vyjádřit se rovněž k systému financování sociálních služeb v Karlovarském kraji. Odborem sociálních věcí bylo zpracováno souhrnné vyjádření k zaslaným připomínkám týkajícím se financování sociálních služeb:

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2018 - 2020

Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 243/06/17 ze dne 22. 6. 2017 byl schválen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2018 - 2020:

 • SPRSS-final.docStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2018 - 2020
 • SPRSS-p1-final.xlsPříloha č. 1 Přehled sociálních služeb v Karlovarském kraji - výchozí stav
 • SPRSS-p2-final.docPříloha č. 2 Zdroje dat a informací využité pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.

 

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2017

Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 812/07/16 ze dne 25. 7. 2016 byl schválen Akční plán rozvoje sociálních služeb
v Karlovarském kraji na rok 2017

 • AP_2017.docxAkční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2017

 

Ve dnech 13. a 14. 6. 2016 proběhly semináře pro poskytovatele sociálních služeb. Obsahem seminářů bylo seznámení
s návrhem Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2017.

 

V souvislosti s tvorbou Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2017 měli poskytovatelé sociálních služeb možnost vyjádřit se rovněž k systému financování sociálních služeb v Karlovarském kraji. Odborem sociálních věcí bylo zpracováno souhrnné vyjádření k zaslaným připomínkám týkajícím se financování sociálních služeb:

 

 

Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje je připravován Akční plán rozvoje sociálních služeb
 v Karlovarském kraji na rok 2017. V této souvislosti probíhal v období od 8. 4. 2016 do 29. 4. 2016 sběr údajů potřebných
 pro tvorbu Akčního plánu a pro definování sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2017.

 

Poskytovatelé sociálních služeb mohli zasílat podklady pro tvorbu Akčního plánu v termínu do 29. 4. 2016 na adresu jana.pilarova@kr-karlovarsky.cz, bližší informace jsou uvedeny v následujících dokumentech:

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014 - 2017

Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 701/07/15 ze dne 13. 7. 2015 byl schválen Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2016

 • AP_2016.docAkční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2016

 

Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 902/08/14 ze dne 18. 8. 2014 byl schválen Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2015

 

Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 363/12/13 ze dne 12. 12. 2013 byl schválen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014 - 2017

 • navrh_SPRSS_final.docStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014 - 2017
 • priloha_1_final.xlsPříloha č. 1: Síť sociálních služeb v Karlovarském kraji - výchozí stav
 • priloha_2_final.docPříloha č. 2: Zdroje dat a informací využité pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 - 2013

 

Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 365/12/12 ze dne 13.12.2012 byla schválena aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 - 2013.
 
Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 354/12/11 ze dne 8. 12. 2011 byla schválena aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 - 2013.
 
Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 498/05/11 ze dne 16.5.2011 byl schválen Plán práce na období 2011 - 2012 ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 - 2013.
 
Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 88/04/11 ze dne 28. 4. 2011 byla schválena aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 - 2013.
 
Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 788/08/09 ze dne 13.8.2009 byl schválen Plán práce na období 2009 - 2010 ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 - 2013.
 
Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje byl ve spolupráci se zástupci obcí na území Karlovarského kraje a se zástupci uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb zpracován Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 - 2013. Plán byl schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 239/09/08 ze dne 18.9.2008.

 

 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 - 2013
 • Příloha č. 1: Cílové skupiny a naplnění kapacity sociálních služeb poskytovaných na území/pro občany Karlovarského kraje
 • Příloha č. 2: Financování podle druhů sociálních služeb

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji (návrh strategie zajišťování sociálních služeb na rok 2008)

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byl zpracován odborem sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji (návrh strategie zajišťování sociálních služeb na rok 2008).

 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji (návrh strategie zajišťování sociálních služeb na rok 2008)
 • Příloha: Financování podle druhů sociálních služeb
Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Pilařová
Datum poslední změny: 25.5.2023 14:22