Úvodní strana > Samospráva > Symbolika Karlovarského kraje

 Symbolika Karlovarského kraje

Znak KK Prapor KK
Znak Vlajka Logo

Znak Karlovarského kraje

 
Byl schválen dne 12. dubna 2001 zastupitelstvem Karlovarského kraje a dne 30. května 2001 také podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.  
Červeno-modře čtvrcený francouzský štít, v prvním poli český lev, ve druhém poli zlatá fontána s tryskající stříbrnou vodou, ve třetím poli stříbrná zkřížená hornická kladívka na zlatých topůrkách a pod nimi dvě zlaté zkřížené ratolesti, ve čtvrtém poli stříbrný korunovaný dvouocasý lev se zlatou zbrojí vyrůstající ze tří vlnitých stříbrných břeven.
 

Vlajka Karlovarského kraje


Podoba vlajky kraje vychází ze schváleného znaku Karlovarského kraje. Červeno-modře čtvrcený list, v horním žerďovém poli český lev, v dolním žerďovém poli bílá zkřížená hornická kladívka na žlutých topůrkách nad dvěma žlutými zkříženými ratolestmi,  v horním vlajícím poli žlutá fontána tryskající bílou vodu, v dolním poli sedm vodorovných pruhů, střídavě červených a bílých v poměru 7:1:1:1:1:1:1. Bílé pruhy jsou vlnité, z horního vyrůstá bílý dvouocasý korunovaný lev se zlatou zbrojí. Poměr šířky k délce listu je 2:3.  

 

Logo Karlovarského kraje


Symbolizuje vřídlo a vyvěrající vodu jako symboly lázeňského kraje, logo je zároveň stylizací písmene K, je v barvách Karlovarského kraje - v červené a modré. Autorem loga Karlovarského kraje je výtvarnice a grafička Regina Sedláčková z mostecké reklamní agentury Aa. Logo se bude objevovat na dárkových a propagačních předmětech Karlovarského kraje, ve výstavních stáncích kraje na veletrzích, v plánovaných informačních brožurách pro obyvatele kraje a při inzerci.

 

Dekret (jpg) o přidělení znaku a praporu ze dne 14. srpna 2001

 

Zákon č. 129/2000 Sb., Zákon o krajích (krajské zřízení) § 5

 
(1) Kraj může mít znak a vlajku.
 
(2) Předseda Poslanecké sněmovny může kraji, který nemá znak nebo vlajku, na jeho návrh znak nebo vlajku udělit.
 
(3) Předseda Poslanecké sněmovny může na žádost kraje změnit znak nebo vlajku kraje. Předseda Poslanecké sněmovny může na žádost kraje změnit znak nebo vlajku kraje.
 
(4) Kraje a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku kraje. Jiné subjekty mohou užívat znak kraje jen s jeho souhlasem. K užívání vlajky kraje není nutný jeho souhlas.

 

Hejtmanský závěsný odznak 


Legenda hejtmanského závěsného odznaku: 
 

Autorem hejtmanského závěsného odznaku je pedagog, šperkař a medailér Petr Vogel ze Západočeské univerzity v Plzni. Při tvorbě závěsného odznaku se inspiroval tradicemi a přírodním bohatstvím regionu. Řetěz je specifický, protože vzhledem a použitými materiály odkazuje k historii a přírodním zdrojům kraje. Broušený křišťál se znakem kraje vyrobila sklárna Moser. Na křišťálový prvek navazuje státní znak České republiky a nosné články řetězu, které jsou kombinací drahých kamenů - záhnědy, akvamarínu a opálu. Ty znázorňují svým tvarem vodní svět řek, léčivých pramenů, koupelí, vřídel, jezer a rašelinišť. Nosné články řetězu jsou vyrobeny ze stříbra, jako připomínka těžby stříbra na Jáchymovsku.

 

Zákon č. 129/2000 Sb., Zákon o krajích (krajské zřízení) § 64c

(1) Hejtman má právo užívat při významných příležitostech závěsný odznak. Závěsný odznak má uprostřed velký státní znak a po obvodu odznaku je uveden název Česká republika.

(2) Rada může stanovit, v kterých případech může tento odznak užívat jiný člen zastupitelstva nebo ředitel krajského úřadu.

 

 

                                                       foto Oto Palán 01.jpg


 

Za stránku zodpovídá: Mgr. Martina Dušková
Datum poslední změny: 11.11.2021 11:40