Úvodní strana > Samospráva > Symbolika Karlovarského kraje

 Symbolika Karlovarského kraje

Znak KK Prapor KK Logo KK
Znak Vlajka Logo
Znak Karlovarského kraje
Byl schválen dne 12. dubna 2001 zastupitelstvem Karlovarského kraje a dne 30. května 2001 také podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Červeno-modře čtvrcený francouzský štít, v prvním poli český lev, ve druhém poli zlatá fontána s tryskající stříbrnou vodou, ve třetím poli stříbrná zkřížená hornická kladívka na zlatých topůrkách a pod nimi dvě zlaté zkřížené ratolesti, ve čtvrtém poli stříbrný korunovaný dvouocasý lev se zlatou zbrojí vyrůstající ze tří vlnitých stříbrných břeven.

Vlajka Karlovarského kraje
Podoba vlajky kraje vychází ze schváleného znaku Karlovarského kraje. Červeno-modře čtvrcený list, v horním žerďovém poli český lev, v dolním žerďovém poli bílá zkřížená hornická kladívka na žlutých topůrkách nad dvěma žlutými zkříženými ratolestmi,  v horním vlajícím poli žlutá fontána tryskající bílou vodu, v dolním poli sedm vodorovných pruhů, střídavě červených a bílých v poměru 7:1:1:1:1:1:1. Bílé pruhy jsou vlnité, z horního vyrůstá bílý dvouocasý korunovaný lev se zlatou zbrojí. Poměr šířky k délce listu je 2:3.  

Logo Karlovarského kraje
Symbolizuje vřídlo a vyvěrající vodu jako symboly lázeňského kraje, logo je zároveň stylizací písmene K, je v barvách Karlovarského kraje - v červené a modré. Autorem loga Karlovarského kraje je výtvarnice a grafička Regina Sedláčková z mostecké reklamní agentury Aa. Logo se bude objevovat na dárkových a propagačních předmětech Karlovarského kraje, ve výstavních stáncích kraje na veletrzích, v plánovaných informačních brožurách pro obyvatele kraje a při inzerci.

Dekret (jpg) o přidělení znaku a praporu ze dne 14. srpna 2001

Zákon č. 129/2000 Sb.

§ 5
 
Kraj může mít znak a vlajku.
 
Předseda Poslanecké sněmovny může kraji, který nemá znak nebo vlajku, na jeho návrh znak nebo vlajku udělit.
 
Předseda Poslanecké sněmovny může na žádost kraje změnit znak nebo vlajku kraje.
 
Kraje a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku kraje. Jiné subjekty mohou užívat znak kraje jen s jeho souhlasem. K užívání vlajky kraje není nutný jeho souhlas.

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Lydie Stráská
Datum poslední změny: 24.10.2018 16:35