Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Metodické informace, porady a semináře

 Metodické informace, porady a semináře

Metodické informace

 
Elektronická verze ve strojově čitelném formátu a předávání územně plánovací dokumentace, její změny, úplného znění a územní studie Krajskému úřadu Karlovarského kraje (aktualizace červen 2020):
 • určeno pořizovatelům, obcím a projektantům
 • upravuje rozsah, formu a způsob předání dokumentace
 • soubor20_06_01_Doporuceni_pro_predavani_SCF_na_KUKK.pdfke stažení (verze 06/2020)

 

Doplňující průzkumy a rozbory územního plánu (aktualizace leden 2019):

 • určeno pořizovatelům, obcím a projektantům
 • doporučení pro obsah a formu doplňujících průzkumů a rozborů územního plánu
 • soubor ke stažení (verze 01/2019)

 

Pravidla pro úhradu nákladů obcím z rozpočtu Karlovarského kraje - na pořízení změny územního plánu vyplývající   ze Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje nebo z jejich aktualizací:

 • dne 13. 7. 2018 nabyla účinnosti Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje
 • náklady na změny územních plánů obcím, které bez zbytečného odkladu musí uvést územní plán do souladu s touto aktualizací, hradí kraj
 • pro sjednocení administrativního postupu při podávání a posuzování žádosti obce a schvalování uzavření smlouvy mezi krajem a obcí byla vytvořena pravidla včetně formuláře žádosti a vzorové smlouvy
 • žádosti se podávají prostřednictvím odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje

 

Dotčené orgány v procesu pořizování územně plánovací dokumentace obcí:

 

Metodika MINIS:

 • verze 2.4 (květen 2018)
 • minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS
 • odkaz na  metodiku a program
 

Porady a semináře

 
2020
 
Metodická porada pro pořizovatele, projektanty a dotčené orgány v oblasti územně plánovací činnosti (bez územního rozhodování):
 
 • 22.9.2020
 • soubory ke stažení:
 
 
 
 
2019
 
Metodická porada pro pořizovatele, projektanty a dotčené orgány v oblasti územně plánovací činnosti (bez územního rozhodování):
 
 
2018
 
Metodická koordinační porada na úseku územního plánování (bez územního rozhodování)
 • 27.11.2018
 • konzultační dny - 29.11., 30.11. a 5.12.2018
 • soubory ke stažení:
 
 
Metodická porada pro pořizovatele, projektanty a dotčené orgány v oblasti územně plánovací činnosti (bez územního rozhodování):

 

Metodická koordinační porada úřadů územního plánování a krajského úřadu k novele stavebního zákona - úsek územního plánování (bez územního rozhodování):

 

2017

 

Základní informace pro tajemníky obcí s rozšířenou působností k novele stavebního zákona v oblasti územního plánování (bez územního rozhodování) s účinností od 1. 1. 2018 (novela č. 225/2017 Sb. zákona č. 183/2006 Sb.):

 

Metodická koordinační porada úřadů územního plánování a krajského úřadu k novele stavebního zákona - úsek územního plánování (bez územního rozhodování):

 

Školení Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro Karlovarský kraj k novele stavebního zákona (č. 225/2017 Sb.)

 

Základní informace pro starosty obcí k novele stavebního zákona v oblasti územního plánování (bez územního rozhodování) s účinností od 1. 1. 2018 (novela č. 225/2017 Sb. zákona č. 183/2006 Sb.):

 

Seminář "Územní plánování" k novele stavebního zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb. a prováděcí předpisy

 • 21.9.2017
 • ve spolupráci s Ústeckým krajem a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

 

Metodická porada pro pořizovatele, projektanty a dotčené orgány v územně plánovací činnosti:

 

Odkaz na Archiv porad

 

Pozn.: Materiály byly zpracovány s platností ke dni konání porady. Případné dotazy zodpoví pracovníci oddělení územního plánování.Dotace na podporu ÚPČ, úhrada nákladů na změny územních plánů.pdfDotace na podporu ÚPČ, úhrada nákladů na změny územních plánů.pdf

Za stránku zodpovídá: Ing. Ivana Nykodýmová
Datum poslední změny: 1.10.2020 7:11