Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Metodika pořizování a zpracovávání územně analytických podkladů (ÚAP) v Karlovarském kraji

 Metodika pořizování a zpracovávání územně analytických podkladů (ÚAP) v Karlovarském kraji

 

K efektivnímu pořizování a spravování ÚAP je od roku 2007 realizován společný dlouhodobý Projekt Koordinovaného pořízení a správy územně analytických podkladů Karlovarského kraje (KOPaS ÚAP KK).

               Projekt KOPaS​ (verze 2019)                                                     aktuální znění projektu

Vzájemná spolupráce úřadů územního plánování je organizována formou setkávání v Pracovní skupině. V této jsou projednávána a odsouhlasována všechna závažnější rozhodnutí, vyplývající z realizace projektu KOPaS.

V rámci projektu KOPaS byla vypracována řada metodik pro zpracování a využití digitálních dat ÚAP a pro zpracování periodických aktualizací dokumentací ÚAP obcí a ÚAP kraje.

              Katalog jevů a položek                                                                      aplikace pro čtení datového modelu ÚAP KK
            Knihovna symbolů - výkres (akt. 02/2019, PDF, 500 kB)          doporučené symboly pro zobrazování dat ÚAP
              Metodika JOKar                                                                                 jednotná osnova pro aktualizaci ÚAP obcí

  ​​

Za stránku zodpovídá: Bc. Petr Křenek
Datum poslední změny: 4.11.2021 14:53