Úvodní strana > Region > Vesnice roku

 Vesnice roku

27. ročník soutěže Vesnice roku 2023 je zahájen

 
V prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl slavnostně vyhlášen nový ročník soutěže Vesnice roku. Obce a města Karlovarského kraje se tak nyní mohou ucházet o vítězství v krajském kole a o následný postup do kola celostátního.
 
Soutěžní klání se bude konat ve dvou kolech – krajském a celostátním. Přihlášené obce tedy budou hodnoceny nejprve v krajském kole, které proběhne v průběhu měsíce května a června. Celostátní kolo se pak uskuteční během prvního týdne v září. Vítěz letošního ročníku bude vyhlášen 16. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.
 
Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru, tedy i ty, jež mají statut města a městyse. Dalšími podmínkami pro účast v soutěži jsou maximální počet obyvatel v obci, který nesmí přesáhnout 7500 obyvatel, a přihlášené obce musí mít zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu.
 
Přihlášky do soutěže je možné podávat do 28. dubna 2023, a to poštou nebo prostřednictvím datové schránky.
 
Doručení přihlášky poštou je potřeba zaslat na adresu: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1. Kompletní přihláška musí obsahovat formulář přihlášky v listinné podobě s podpisem a razítkem a datový nosič (například flash disk), který bude obsahovat formulář přihlášky, charakteristiku obce, doklad o zaplacení registračního poplatku a fotografie.
 
Pro doručení přihlášky prostřednictvím datové schránky (26iaava) je potřeba připojit formulář přihlášky v elektronické podobě, a to přímo z datové schránky soutěžní obce. Přílohy v podobě charakteristiky obce, dokladu o zaplacení registračního poplatku a fotografie pak budou odeslány prostřednictvím datového úložiště na vesniceroku@mmr.cz. 
 
Novinkou pro rok 2023 je zjednodušení podávání přihlášky a zjednodušení vyplňovaných podkladů. Postup pro přihlášení a další informace k soutěži jsou uvedeny na webových stránkách: https://www.vesniceroku.cz, v sekci Jak podat přihlášku | Vesnice roku.

Jednotlivé ročníky vesnice roku v Karlovarském kraji:

Za stránku zodpovídá: Bc. Romana Špindlerová, DiS.
Datum poslední změny: 3.4.2023 14:10