Úvodní strana > Region > Vesnice roku

 Vesnice roku

Vesnice roku je tradiční soutěž obcí, kterou vyhlašují Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR.

Cílem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programu obnovy vesnic a zároveň upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Letošní ročník soutěže Vesnice roku 2022 je zahájen

Po dvouleté přestávce, zaviněné pandemií koronaviru, byl dne 23. 2. 2022 v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky slavnostně vyhlášen nový ročník soutěže Vesnice roku. Přihlášky do soutěže mohou obce podávat až do 29. dubna.
Slavnostní vyhlášení krajského kola soutěže proběhne ve vítězné obci Karlovarského kraje dne 29. 7. 2022.
Soutěžní klání bude stejně jako každý rok probíhat ve dvou kolech - krajském a celostátním.
Všechny obce budou nejprve hodnoceny v krajských kolech, která proběhnou během května a června. Celostátní kolo proběhne první zářijový týden. Vítěz letošního ročníku bude vyhlášen 17. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.
Karlovarský kraj se spolu s ostatními vyhlašovateli podílí na řádném a důstojném zabezpečení krajského kola včetně slavnostního vyhlášení výsledků a v letošním roce uvolnil z rozpočtu částku 960 000 Kč.
Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru (včetně statutu města a městyse), které mají maximálně 7 500 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu.
Přihlášku do soutěže je možné podávat v termínu od 24. února do 29. dubna 2022.
 
Přihláška do soutěže může být doručena: 
 
a) Na adresu: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1 (nejpozději do 29. dubna 2022, do 16 hod.): Kompletní přihláška: Formulář přihlášky (v listinné podobě, podepsaný, s razítkem) + datový nosič (např. flash disk), který bude obsahovat: formulář přihlášky, charakteristiku obce, doklad o zaplacení registračního poplatku, fotografie. 
 
NEBO
 
b) Prostřednictvím datové schránky: 26iaava (nejpozději do 29. dubna 2022, do 23:59 hod.): Pouze: Formulář přihlášky (v elektronické podobě, z datové schránky soutěžící obce). Přílohy v elektronické podobě (charakteristika obce, doklad o zaplacení registračního poplatku, fotografie) následně odešle prostřednictvím datového uložiště (např. www.uschovna.cz) na vesniceroku@mmr.cz
 
Vyplňte přihlášku  
- tištěnou přihlášku podepište a opatřete razítkem
- elektronický formulář přihlášky ve formátu PDF uložený na datovém nosiči (stačí bez podpisu a razítka)
 
1. Sepište charakteristiku obce
- strukturu dokumentu prosím udělejte dle přílohy podmínek 
2. Přiložte fotografie obce
- přibližně 30 fotografií (na datovém nosiči nebo prostřednictvím datového uložiště)
3. Uhraďte poplatek za účast
- uhraďte poplatek ve výši 2,-Kč za každého občana přihlášené obce na účet SPOV ČR (č.ú. 2701749275/2010, VS 1111, SS IČO obce)
- přiložte potvrzení o úhradě (z elektronického bankovnictví nebo naskenovaný výpis) v elektronické formě na datovém nosiči
4. Odešlete, resp. doručte dle možností výše uvedených: a) NEBO b). 

Jednotlivé ročníky vesnice roku v Karlovarském kraji:

Za stránku zodpovídá: Bc. Romana Špindlerová, DiS.
Datum poslední změny: 3.3.2022 8:03