Úvodní strana > Projekty KK > Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary

 Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary

Název projektu: „Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“ 
 
Cílová skupina projektu:          
-  obyvatelé Karlovarského kraje, České republiky,
-  návštěvníci regionu tuzemští i zahraniční,
-  podnikatelské subjekty, výzkumné organizace, orgány samosprávy a jim podřízené či jimi zřízené organizace
 
Popis projektu:                          
 
 Císařské lázně jsou chráněným objektem od roku 1958. V roce 2010 byly prohlášeny za národní kulturní památku. V rámci Lázeňského trojúhelníku se Císařské lázně, jako součást historického centra Karlových Varů, dostaly na Indikativní seznam lokalit nejvýznamnějších památek České republiky světového dědictví UNESCO. Karlovarský kraj získal objekt do svého vlastnictví v roce 2008. Své úsilí směřuje ke kompletní rekonstrukci budovy a jejího bezprostředního okolí. V rámci projektu, jehož cílem je zpřístupnit objekt široké veřejnosti, budou v objektu provedeny sanační, stavební a restaurátorské práce. Budova bude využívána pro kulturně společenské účely; v prostorách je plánováno umístění kavárny, informačního centra, společenského sálu, muzejní expozice s tématikou historie a současnost lázeňství a expozice na téma film a Mezinárodní filmový festival.
 
                                                      V současné době je projekt ve fázi přípravy.
 
Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 2023 - 2025
 
Celkové plánované výdaje projektu:          550 000 000,00 Kč
 
               
Webové stránky:               http://www.cisarskelazne.cz/
Za stránku zodpovídá: Ing. Květa Hryszová
Datum poslední změny: 1.8.2018 10:47