Úvodní strana > Krajský úřad > Odbory KÚ > Odbor řízení projektů

 Odbor řízení projektů

Organizační strunktura a náplně činností

  • náplň činnosti odboru
  • oddělení investičních projektů
  • oddělení neinvestičních projektů
  • oddělení projektových činností a metodiky

 

Personální obsazení​

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Květa Hryszová
Datum poslední změny: 15.10.2019 13:31