Úvodní strana > Krajský úřad > Odbory KÚ > Odbor řízení projektů

 Odbor řízení projektů

Organizační strunktura a náplně činností

 

Personální obsazení​

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Květa Hryszová
Datum poslední změny: 27.9.2022 17:34