Úvodní strana > Krajský úřad > Odbory KÚ > Odbor řízení projektů

 Odbor řízení projektů

Organizační strunktura a náplně činností

  • náplň činnosti odboru
  • oddělení investičních projektů
  • oddělení neinvestičních projektů
  • oddělení projektových činností a metodiky

 

  • Kontakt Personální obsazení​ odboru a kontakty
  •  

    Za stránku zodpovídá: Ing. Květa Hryszová
    Datum poslední změny: 2.1.2019 9:26