Úvodní strana > Krajský úřad > Metodická pomoc obcím > Metodické doporučení k zákonu č. 106/1999 Sb.

 Metodické doporučení k zákonu č. 106/1999 Sb.

Metodické materiály Ministerstva vnitra ČR k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Za stránku zodpovídá: Ing. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 8.2.2022 12:38