Systémová podjatost

METODIKA k systémové podjatosti (2).pdfMETODICKÁ POMŮCKA K § 14 ZÁKONA Č. 500/2004 Sb., SPRÁVNÍ ŘÁD

 

Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 7.6.2017 12:58