Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Informace pro děti v obtížných životních situacích

 Informace pro děti v obtížných životních situacích

Děvčata a kluci!

Dostali jste se do situace, kdy nevíte kudy kam?

Máte doma problémy? Bojíte se chodit domů? Necítíte se tam dobře? Utíkáte z domova?

Nikdo vám nenaslouchá? Jste pořád sami?

Máte strach ze samoty a cítíte se ohroženi?

Máte potíže ve škole? Chovají se k vám spolužáci nefér, stali jste se terčem násilí, šikany a nikdo na vaše otázky nebo prosby neodpovídá?

Nebojte se a začněte jednat sami!!!

Kde najít pomoc?

 • Můžete telefonovat 
 • Můžete poslat SMS zprávu
 • Můžete poslat e-mail 
 • Můžete se dostavit osobně

VE ŠKOLE

Ve škole, kterou navštěvujete, se můžete obrátit na třídního učitele nebo výchovného poradce.

U LÉKAŘE

Dětský lékař, ke kterému chodíte, vás vyslechne a doporučí kontakt na odborníka, např. na psychologa nebo sociální pracovnici - veškeré informace vámi sdělené jsou důvěrné, všichni tito odborníci jsou vázáni povinností mlčenlivosti!

NA INFORMAČNÍM PORTÁLU

 • Helpnet.cz: https://krizovapomoc.vcasnapomocdetem.cz/ - jedná se o webovou stránku určenou pro děti, které hledají pomoc. Součástí stránky je sada ikon znázorňujících oblasti, ve kterých se můžete setkat s problémy
 • Právo na dětství - http://www.pravonadetstvi.cz/deti/ - jedná se o webovou stránku, která vám pomůže vyhledat pomoc, pokud vaše dětsví není ideální a vy nevíte co dělat

NA LINCE BEZPEČÍ NA LINCE BEZPEČÍ

 • Sdružení Linka bezpečí:   www.linkabezpeci.cz 
  Linka bezpečí:  tel. 116 111 (bezplatná, provoz 24 hodin)
  Linka vzkaz domů: tel. 800 111 113 (bezplatná z pevné linky), nebo 724 727 777 

                     E-mailová poradna:   pomoc@linkabezpeci.cz
                     Chat linky bezpečí: Chat linky bezpečí: http://www.linkabezpeci.cz/sluzby/chatuj-s-nami/
                     

ASOCIACE „ZÁCHRANNÝ KRUH“

http://www.zachranny-kruh.cz/pomoc_v_krizi/linky_pomoci.html - zde jsou uveřejněny odkazy a další důležité a užitečné informace.

V DĚTSKÉM INFORMAČNÍM CENTRU

Sportovní 297/28, Karlovy Vary,  tel. 774 715 266 

V KRIZOVÉM CENTRU

Internetová linka důvěry: problem@ditekrize.cz
Non-stop Linka důvěry: tel. 241 484 149

Kontaktujte také ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Na každém z níže uvedených úřadů v Karlovarském kraji najdete odbor sociálních věcí, v němž je obvykle zařazeno oddělení, které se zabývá sociálně-právní ochranou dětí. Těmto úřadům vyplývá ze zákona povinnost poskytnout pomoc nezletilým dětem, které se ocitly v obtížné životní situaci:

 • Městský úřad Aš, Kamenná 52, Aš, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, tel. 354 524 270
 • Městský úřad Cheb, Krále J. z Poděbrad, Cheb, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociální prevence a sociálně-právní ochrany dětí, tel. 354 440 245
 • Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, Karlovy Vary, odbor sociálně-právní ochrany dětí, tel. 353 118 580
 • Městský úřad Kraslice, nám. 28. října 1430, Kraslice, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, tel. 352 370 438 
 • Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, Mariánské Lázně, odbor sociálních věcí – tel. 354 922 309
 • Městský úřad Ostrov, Jáchymovská 1, Ostrov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví – tel. 354 224 887 
 • Městský úřad Sokolov, K. H. Máchy 1275, Sokolov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení péče o rodinu a dítě - tel. 354 228 142

Pomoc vám mohou poskytnout také pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru sociálních věcí, Závodní 353/88, Karlovy Vary – Dvory, tel. 353 502 593, e-mail: miluse.merklova@kr-karlovarsky.cz

Také zde vám mohou pomoci:

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘIZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Charkovská 2024/10, Karlovy Vary tel. 773 770 228,
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Úvalská 603/36, Karlovy Vary, tel. 773 770 363, e-mail: katerina_copova@armadaspasy.cz
 • Občanské sdružení Khamoro – Romské integrační centrum, Tovární 223, Chodov tel. 352 666 174; 725 706 520, e-mail: emil.vorac@seznam.cz
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Klub Refresh Půda Sokolov, Nádražní ulice 189, Sokolov,

                     tel. 778 474 773, e-mail: nzdm.sokolov@kotec.cz 

 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Klub Restart Mariánské Lázně, Nádražní náměstí 299/8, Mariánské Lázně, tel. 608 656 561, e-mail: klub.restart@kotec.cz
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež "Pohoda", Karlova 17, Cheb, tel. 354 403 003, e-mail: pohoda@szss-cheb.cz
 • Útočiště o.p.s., Dobrovského 78/19, Cheb tel./fax 354 433 169, e-mail: utociste.cheb@seznam.cz
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Klub Remix, U Jeslí  565, Nejdek, tel. 605 479 062, e-mail: renata.jirusova@bezvanejdek.cz
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Klub Ostrov - Zašívárna, Klínovecká 998, Ostrov, tel. 727 925 741, e-mail: nzdmostrov.svetlozs@seznam.cz
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Klub Aktiv, Havlíčkova 61/1, Kraslice, tel. 777 499 464, 351 130 100


Pomoc hledejte u DŮVĚRYHODNÉ OSOBY

Pokud máte ve své blízkosti důvěryhodnou osobu, které věříte, nebojte se i jí sdělit, co vás trápí - tato osoba má též možnosti, jak vám pomoci.

ZÁSADA JE: NEBUĎTE SE SVÝM TRÁPENÍM SAMI!

Pokud své problémy sdělíte, uděláte první krok k jejich řešení.
Pokud je nesdělíte, nikdo se o nich nedozví, ale ani vám nepomůže s jejich řešením.

NEBOJTE SE A ZAČNĚTE JEDNAT!!!!

První krok máte již za sebou a to tím, že jste si vyhledali a přečetli tyto informace.

Za stránku zodpovídá: Mgr. Iveta Ryšková
Datum poslední změny: 26.8.2022 10:20