Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Kde nás najdete a kontakty

 Kde nás najdete a kontakty

Logo
 

Kontakty na pracovníky:

Mgr. Miluše Merklová 

 • vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí
 •  metodická, poradenská a konzultační činnost pro občany a obce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, kontrolní  činnost
 • přešetřování způsobu vyřízení stížností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

 

Mgr. Iveta Ryšková

 • zástupce vedoucí oddělení
 • metodická, poradenská a konzultační činnost pro občany a obce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, včetně ochrany týraných a zneužívaných dětí, kurately pro děti a mládež,  kontrolní činnost
 • státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

 

Ing. Julie Nesilovská

 • náhradní rodinná péče (evidence žadatelů)
 • metodická, poradenská a konzultační činnost pro občany a obce v oblasti náhradní oridnné péče, kontrolní činnost
 • tajemnice poradního sboru kraje zřízeného pro plnění úkolů kraje a krajského úřadu na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Mgr. Bc. Alice Pichrtová

 • náhradní rodinná péče (evidence dětí 0-12 let)
 • metodická, poradenská a konzultační činnost pro občany a obce v oblasti náhradní rodinné péče, kontrolní činnost

 

Bc. Lucie Perglová

 • náhradní rodinná péče (evidence dětí 13 - 18 let)
 • metodická, poradenská a konzultační činnost pro občany a obce v oblasti náhradní rodinné péče, kontrolní činnost
 • rozhodování o pověření k výkonu sociálně-prvání ochrany dětí
 • standardy kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí

 

Bc. Iva Hauptmannová


Kateřina Rentková


 


Adresa pro doručování písemností:

Krajský úřad Karlovarského kraje

Odbor sociálních věcí

Závodní 353/88

360 06  Karlovy Vary

​​
Za stránku zodpovídá: Mgr. Miluše Merklová
Datum poslední změny: 4.6.2021 14:05