Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Kde nás najdete a kontakty

 Kde nás najdete a kontakty

Logo
 

Kontakty na pracovníky:

Mgr. Miluše Merklová - vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Ing. Julie Nesilovská - sociální pracovnice

Mgr. Bc. Alice Pichrtová - sociální pracovnice

Bc. Iva Hauptmannová


Kateřina Rentková


Mgr. Iveta Ryšková
- sociální pracovnice

 

Nejbližší termíny příprav

Příprava žadatelů vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny probíhá v Rodinné poradně v Sokolově, pravidelně cca 2-3x do roka (v jarních a podzimních termínech). Celkový rozsah přípravy je 48 hod.  Pro výkon pěstounské péče na přechodnou dobu je nutné absolvovat přípravu v min. rozsahu 72 hod. 
Aktuální termíny příprav budou žadateli sděleny při osobním jednání na krajském úřadu v rámci řízení o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče.

Adresa pro doručování písemností:

Krajský úřad Karlovarského kraje

Odbor sociálních věcí

Závodní 353/88

360 06  Karlovy Vary

​​
Za stránku zodpovídá: Mgr. Miluše Merklová
Datum poslední změny: 4.1.2021 12:57