Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Kde nás najdete a kontakty

 Kde nás najdete a kontakty

Logo
 

Kontakty na pracovníky:

Mgr. Miluše Merklová
 • vedoucí oddělení
 • přešetřování způsobu vyřízení stížností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
 • standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí
 • metodická, poradenská a konzultační činnost pro občany a obce zejména v oblasti veřejného opatrovnictví a poručenství, transferu na výkon sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče
 • kontrolní činnost
 
 
Mgr. Iveta Ryšková
 • státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 • rozhodování o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
 • metodická, poradenská a konzultační činnost pro občany a obce zejména v oblasti ochrany týraných a zneužívaných dětí, v oblasti sociální kurately a v oblasti poradenské a preventivní činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí
 • kontrolní činnost
 
 
Mgr. Šárka Jandorová
 • náhradní rodinná péče – evidence dětí (pěstounská péče na přechodnou dobu)
 • metodická, poradenská a konzultační činnost pro občany a obce zejména v oblasti náhradní rodinné péče
 • kontrolní činnost
 
 
Ing. Julie Nesilovská
 • náhradní rodinná péče – evidence žadatelů
 • metodická, poradenská a konzultační činnost pro občany a obce zejména v oblasti náhradní rodinné péče
 • kontrolní činnost
 
 
Mgr. Helena Hejnová
 • náhradní péče – evidence dětí (ústavní výchova)
 • metodická, poradenská a konzultační činnost pro občany a obce v oblasti náhradní péče o děti, zejména v oblasti problematiky dětí umístěných v zařízení pro výkon ústavní výchovy
 • kontrolní činnost
 
 
Bc. František Kamarád
 • náhradní rodinná péče – průvodce zájemců o náhradní rodinnou péči
 • projektový pracovník


Adresa pro doručování písemností:

Krajský úřad Karlovarského kraje

Odbor sociálních věcí

Závodní 353/88

360 06  Karlovy Vary

​​
Za stránku zodpovídá: Mgr. Miluše Merklová
Datum poslední změny: 21.4.2023 14:01