Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Organizace působící v oblasti náhradní rodinné péče

 Organizace působící v oblasti náhradní rodinné péče

Logo
 
 

Organizace se sídlem v Karlovarském kraji

 

Organizace oprávněné uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče (osoby pověřené k výkonu sociálně právní ochrany dětí, uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče) na území Karlovarského kraje 

​ 

Za stránku zodpovídá: Bc. Lucie Perglová
Datum poslední změny: 26.8.2022 10:20