Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Osoby ​pověřené k výkonu SPO působící v Karlovarském kraji - s pověřením KÚKK

 Osoby ​pověřené k výkonu SPO působící v Karlovarském kraji - s pověřením KÚKK

Osoby ​pověřené k výkonu SPO působící v Karlovarském kraji - POVĚŘENÍ VYDAL KRAJSKÝ ÚŘAD
KARL​​​​​OVARSKÉHO KRAJE: 

 
Název organizace

Platnost od/Změna AKTUÁLNÍ rozsah vydaného pověře​ní   Kontaktní údaje
   
Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s.

​Platnost od 13.9.2013

​1. pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě ​Mgr. Petr Zmuda, ředitel
​Změna od 26.10.2018 ​2. pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu ​Nádražní 61/8, Karlovy Vary - Stará Role,360 17
​3. poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče ​Mobil: +420 739 695 396
​4. vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

E-mail: zmuda@valika.cz

najman@valika.cz

​5. uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče http://www.valika.cz/
​6. poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout

Český západ, o. p. s. Platnost od 2.2.2010 1. pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě   Ing.  Ondřej Fábera, ředitel

                                  Změna od

                                  25.2.2019

2. poskytování nebo zprostředkovávání rodičům poradenství při výc​hově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené   Dobrá Voda 52, Toužim 364 01
3. činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku   Mobil: +420 724 732 247
4. zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti   info@cesky-zapad.cz
 5. zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti  
​"Dětský úsvit", z.s. Platnost od 30.7.2018 ​1. pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu ​Bc. Sonia Sudimacová, předsedkyně spolku

​Změna od 26.6.2019

​2. uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče​ ​Kamenná 40, Cheb, 350 02
​3. poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče

​Mobil: 608 656 540

SSudimacova@seznam.cz

​4. vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností Web: ​​http://detskyusvit.cz/
​5. pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
Khamoro, o.s. Platnost od 7.3.2008 1. pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě   Emil Voráč, ředitel
  2. v rámci poradenské činnosti pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou    Tovární 223, Chodov, 357 35
3. činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku   Telefon: 352 666 174
Mobil: +420 725 706 520
4. zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti  

emil.vorac@seznam.cz​

5. zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti   http://www.khamoro-chodov.ic.cz
   
Kotec, o.p.s. Platnost od 1.3.2006 1. vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje   Mgr. Markéta Černá, ředitelka
  2. pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě  
3. poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené Nádražní náměstí 299, Mariánské Lázně, 353 01
4. pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou Mobil: +420 608 656 543
5. vykonávat činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku projekty@kotec.cz
6. zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti Web: http://www.kotec.cz/
Náhradním rodinám, o.p.s. Platnost od 16.11.2011 1. pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě   Mgr. Šárka Bystroňová, ředitelka
  Změna 9.11.2015 2. pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s  péčí o dítě a jeho výchovou   Závodu Míru 122, Karlovy Vary,  360 17
  3. vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností   Mobil: +420 777 883 348
4. poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení, nebo pěstounsképéče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče   info@nahradnimrodinam.cz
5. uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče    
6. poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto službu pořádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout   Web: http://www.nahradnimrodinam.cz/
     
Prima vizus, o.p.s. Platnost od 11.6.2013 1. uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče   MUDr. Ing. Robert Plachý, ředitel
  Změna 26.5.2016 2. poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče dle § 47b Zákona, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout. nám. Krále JIřího 6, Cheb, 350 02
  3. pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu E-mail: plachy@primavizus.cz

 4. vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (§19a odst. 1 písm. b) Zákona, § 48 odst. 23 písm. g) Zákona
Web: http://www.rodina.primavizus.cz/
 
Služby pro rodinu, z.ú. ​Platnost od 8.1.2015
Změna od 26.2.2016
1.  pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě​​

Sonja Hronová Hlůžková, DiS., ředitelka​​

Mostecká 107, OtoviceE-mail: 
 info@sluzby-pro-rodinu.cz


Mobil:
777 695 240, 608 508 540, 777 094 789Web: http://www.sluzby-pro-rodinu.cz

2. pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu
3. uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

4. poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče dle § 47b Zákona, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout

5. Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu ú)řadu obce s rozšířenou působností (§ 19a odst. 1 písm. b) Zákona, § 48 odst. 2 pism. g) Zákona)

Sociální služby, p.o. Platnost od 23.8.2013 1. zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti   Mgr. Jakub Onder, vedoucí
  2. převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje krajský úřad, provádění příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče  

Pochlovická 57, Kynšperk nad Ohří, 357 51

rp.cheb@ss-po.cz

rp.sokolov@ss-po.cz

  Telefon: 352 699 259
  Web: http://www.ss-po.cz/
 
Útočiště o.p.s. Platnost od 
17.8.2006
1. pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě   Mgr. Veronika Hanousková., ředitelka
2. poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené Dobrovského 78/19, Cheb, 350 02​
 3. činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jeich vzniku mobil: +420 602 422 169
 4. zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti 

E-mail: utociste.cheb@seznam.cz

 5. zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti Web: http://www.utociste-cheb.cz/

​ ​​​

Za stránku zodpovídá: Mgr. Iveta Ryšková
Datum poslední změny: 11.10.2019 11:35