Krizové situace

Plánovací dokumenty k řešení krizových situací či mimořádných událostí na území správního obvodu Karlovarského kraje jsou umístěny na Bezpečnostním portálu Karlovarského kraje, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji.

Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele).

Portál provozují Krajský úřad Karlovarského kraje a Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.

 

Logo BEZPORT  
    BEZPEČNOSTÍ PORTÁL KARLOVARSKÉHO KRAJE

 

Plán akceschopnosti​  Krajského úřadu Karlovarského kraje - obsah

je plánovacím dokumentem Krajského úřadu Karlovarského kraje, který zajišťuje plnění opatření vyplývajících z Krizového plánu Karlovarského kraje podle § 24c zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Plán akceschopnosti Krajského úřadu je nástrojem k zajištění připravenosti Krajského úřadu Karlovarského kraje na krizové situace, které mohou ohrozit plnění opatření vyplývajících z krizového plánu, dále obsahuje postupy k realizaci opatření.

Informace k řešení krizových situací či mimořádných událostí:

 

Informace určená veřejnosti v zóně havarijního plánování

  - Sokolovská uhelná, a.s., Linde Sokolovská, s.r.o.,

  - Hexion Speciality Chemicals, a.s

Prevence závažných havárií

Povodňová ochrana

 

Další informace viz odkazy:

Za stránku zodpovídá: Ing. Libor Davídek
Datum poslední změny: 8.12.2021 11:44