Krizové situace

Plánovací dokumenty k řešení krizových situací či mimořádných událostí na území správního obvodu Karlovarského kraje jsou umístěny na Bezpečnostním portálu Karlovarského kraje, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji.

Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele).

Portál provozují Krajský úřad Karlovarského kraje a Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.

 

Logo BEZPORT  
    BEZPEČNOSTÍ PORTÁL KARLOVARSKÉHO KRAJE

 Informace k řešení krizových situací či mimořádných událostí:

 

Metodiky pro oblast ( vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva, vzdělávání starostů, IZS, krizové řízení, kritická infrastruktura, krizové štáby, obnova území, ochrana obyvatelstva, povodně, humanitární a dobrovolnická činnost, JPO a další)

 

Informace určená veřejnosti v zóně havarijního plánování

  - Sokolovská uhelná, a.s., Linde Sokolovská, s.r.o.,

  - Hexion Speciality Chemicals, a.s

Prevence závažných havárií

Povodňová ochrana

 

Další informace viz odkazy:

Za stránku zodpovídá: Ing. Libor Davídek
Datum poslední změny: 12.8.2022 10:06