Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Informace a kontaktní odkazy pro národnostní menšiny a cizince

 Informace a kontaktní odkazy pro národnostní menšiny a cizince

Slovo úvodem 

Základem a inspirací vzniku těchto stránek je myšlenka nabídnout národnostem, cizincům, studentům a dalším zájemcům informační možnosti, kam se mohou obracet. Karlovarský kraj patří v republice svým počtem cizinců i příslušníků národnostních menšin k předním krajům České republiky.

V polovině roku 2005 byl také při Zastupitelstvu kraje zřízen Výbor pro národnostní menšiny a i tento web je jedním z jeho hmatatelných výstupů. Napomáhat chce toleranci, integraci a bezproblémovému soužití lidí odlišných mentalit a kultur.

Bohužel zatím nejsme územím, které by nabízelo servis neziskových organizací, věnujících se této problematice. Informací lačným postupujeme odkaz, objasňující základní pojmosloví věci, jako jsou etnicita, kultura, jazyk aj. Složitá je i organizovanost, dostupnost a spolupráce některých etnik, a rovněž proto předkládáme tuto eventualitu pro nalezení odpovědí.

Je nutné se problematice důrazněji věnovat a ambicí stránek je vyplňovat taková prázdná místa.

Základní informace o cizincích v ČR

 

Stránky Výboru pro národnostní menšiny


Ostatní informace

Za stránku zodpovídá: Mgr. Pavel Vaculík
Datum poslední změny: 10.3.2017 7:07