Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací týkající se pohotovostních služeb

 Žádost o poskytnutí informací týkající se pohotovostních služeb

​Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 24. 02. 2018

Dotaz:
Žadatel si požádal o informaci, zda kraj žádá (a vymáhá) na poskytovatelích zdravotních služeb jejich povinnosti podílet se na žádost kraje na zajištění lékařské pohotovostní služby a zda už někdy hodnotil nějaké jednání jako porušení povinnosti podílet se na zajištění pohotovostních služeb.

Odpověď:
K žádosti sdělujeme, že Karlovarský kraj naplňuje svou povinnost danou mu zákonem č. 372/2011 Sb., k zabezpečení lékařských pohotovostních služeb prostřednictvím smluv s poskytovateli akutní lůžkové péče v kraji – Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., NEMOS SOKOLOV s.r.o. a NEMOS PLUS s.r.o. Uvedené subjekty smluvně kraji zodpovídají za dohodnutý rozsah zajištění lékařských pohotovostních služeb prostřednictvím jimi najímaných poskytovatelů zdravotních služeb (lékařů). Tzn. nevstupujeme v individuální jednání s lékaři. Vzhledem k tomu, že nemocnice naplňují uzavřené smlouvy, Karlovarský kraj zatím nemusel přistupovat k žádostem směrem k lékařům k zajištění pohotovostních služeb.

 

Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 5.3.2018 15:13