Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací týkající se zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 Žádost o poskytnutí informací týkající se zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 24. 05. 2018

Odpověď na žádost o informace_Eisenhammer.pdfŽádost a odpověď.pdf

Příloha č. 1.xlsxPříloha č. 1.xlsx

Za stránku zodpovídá: Ing. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 11.6.2018 8:28