Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací týkající se adresáře obecních, městských úřadů, městysů a městských částí

 Žádost o poskytnutí informací týkající se adresáře obecních, městských úřadů, městysů a městských částí

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 15. 03. 2018

Dotaz:
Žadatel si požádal o zaslání adresáře obecních, městských úřadů, městysů a městských částí Karlovarského kraje.

Odpověď:
K žádosti sdělujeme, že odkazujeme na konkrétní internetové stránky Krajského úřadu Karlovarského kraje, na kterých jsou uvedeny všechny obce a města na území Karlovarského kraje: http://www.kr-karlovarsky.cz/obcan/seznam_obci.htm.

Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 20.3.2018 8:34