Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací týkající se ochrany přírody a krajiny

 Žádost o poskytnutí informací týkající se ochrany přírody a krajiny

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 15. 02. 2018

Dotaz:
Žadatel si požádal o veškerá rozhodnutí krajského úřadu jako orgánu ochrany přírody o vyjímkách dle § 45b č. 114/1992. Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze zákazu poškozovat evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Odpověď:
K žádosti sdělujeme, že
výjimku podle § 45b zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství žádnou nevydal.Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 19.2.2018 9:13