Úvodní strana > Krajský úřad > Mzdy zaměstnanců Krajského úřadu Karlovarského kraje

 Mzdy zaměstnanců Krajského úřadu Karlovarského kraje

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 14.12. 2015
 
 
Dotaz:
 
Žadatelka požádala o informace týkající  se meziročních údajů za období let 2000 až 2014, a to :
-průměrná mzda všech zaměstnanců krajského úřadu, tedy podíl součtu mezd a součtu zaměstnanců,
výše platu hejtmana kraje.
 
 
Odpověď:  ​
 
Žadatelce byly zaslány požadované informace.

 
Zveřejněno: 27.1. 2016
 
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 14.4.2016 11:32