Úvodní strana > Krajský úřad > Porodní asistentky v Karlovarském kraji

 Porodní asistentky v Karlovarském kraji

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 21.4. 2015

 

 

Dotaz:

Žadatelka požádala o poskytnutí jmenného seznamu všech porodních asistentek, kterým Krajský úřad vydal oprávnění (dříve registraci) k poskytování zdravotních služeb. Odpověď:

Žadatelce byl zaslán jmenný Porodní asistentky.xlsxseznam (xls)  všech porodních asistentek, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci v souladu se zákonem č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů či uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů).
 
 
 
Zveřejněno 25.5. 2015
 
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 16.6.2015 12:09