Úvodní strana > Krajský úřad > Pracovní náplně úředníků vykonávajících agendy Rady a Zastupitelstva kraje

 Pracovní náplně úředníků vykonávajících agendy Rady a Zastupitelstva kraje

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 23. 2. 2015 

 

Dotaz:

Do které platové třídy jsou zařazeni referenti agendy Rady a Zastupitelstva kraje, které mají na starosti přípravu zasedání, vyhotovení zápisů apod., včetně jejich náplní práce.
 

Odpověď:

Úředník vykonávající agendu Rady a Zastupitelstva na Krajském úřadě Karlovarského kraje je zařazen do 9. platové třídy.

Popis pracovní náplně přikládáme v úředník OVZ(Vitulová).doctabulce .doc

 
 
Zveřejněno: 27.3. 2015
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 28.4.2015 10:54