Úvodní strana > Krajský úřad > Rozhodnutí o registraci Lékárny Manitera

 Rozhodnutí o registraci Lékárny Manitera

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 2.12. 2014

 

Dotaz:

Žadatelka pažadovala zaslání všech rozhodnutí o registraci a jejich změnách vydaných pro Lékárnu Manitera, Chebská 31/2, 351 01 Františkovy Lázně a to od 1.5.2014 do současnosti.
 

Odpověď:

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor zdravotnictví jako místně příslušný správní orgán nevydal žádnému poskytovateli zdravotních služeb rozhodnutí s místem poskytování zdravotních služeb Lékárna Manitera, Františkovy Lázně, Chebská 21/2, PSČ 351 01 Františkovy Lázně.

 
 
Zveřejněno 31.12. 2014
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 13.1.2015 11:14