Úvodní strana > Krajský úřad > Zpracování závěrečného auditu projektu

 Zpracování závěrečného auditu projektu

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 22. 10. 2014

 

Dotaz:


Žadatel požadoval seznam hodnocených nabídek s uvedením uchazeče a jeho nabídkové ceny ve výběrovém řízení "Zpracování závěrečného auditu projektu".

Odpověď:


V předmětném výběrovém řízení byly hodnoceny tyto nabídky (seřazeny v pořadí, jak dorazily):

1) AUDIT DANĚ CZ s.r.o. (IČO: 28416821) s nabídkovou cenou 246 477,-- Kč vč. DPH
2) TOP AUDITING, s.r.o. (IČO: 45477639) s nabídkovou cenou 235 950,-- Kč vč. DPH
3) MIRÓ Audit Services, s.r.o. (IČO: 24291447) s nabídkovou cenou 60 500,-- Kč vč. DPH
4) Inter-Consult, spol. s r.o. (IČO: 63674432) s nabídkovou cenou 94 380,-- Kč vč. DPH
5) BDO Audit s.r.o. (IČO: 45314381) s nabídkovou cenou 228 932,-- Kč vč. DPH

Nabídky uchazečů č. 1 a č. 3 byly vyřazeny z důvodu nesplnění technických kvalifikačních předpokladů.
 

  
 
 
 
Zveřejněno 18.11. 2014
 
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 18.11.2014 13:57