Úvodní strana > Krajský úřad > Poštovní adresy obcí

 Poštovní adresy obcí

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 24.7.2014

 

Dotaz: 

 

Žadatel požadoval poštovní adresy všech obecních, městských úřadů, městysů a městských částí v působnosti Karlovarského kraje. 
 

Odpověď: 

 

Požadované informace jsou zveřejněny na webu Karlovarského kraje: http://www.kr-karlovarsky.cz/obcan/seznam_obci.htm 

 
Zveřejněno 7.8. 2014
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 7.8.2014 10:57