Úvodní strana > Krajský úřad > Cyklostezka Ohře

 Cyklostezka Ohře

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 9.7. 2014

 

Dotaz:

 
Žadatel pažadoval následující informace:
 
1) Kopie zadávací dokumentace.
2) Kopie výkazu výměr.
3) Kopie rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
4) Kopie zprávy hodnotící komise a případně dalších komisí.
5) Kopie smlouvy uzavřené s dodavatelem včetně dodatků a příloh.
6) Kopie vítězné nabídky.
7) Konečnou cenu zaplacenou zadavatelem. 

Doprovodná informace:

 
Krajský úřad Karlovarského kraje, obdržel žádost o poskytnutí informace spočívající v zaslání kopií písemností vztahující se k realizaci projektu "Cyklostezka Ohře" a související veřejné zakázky ev. č. 60040471. Vzhledem k rozsahu bodu 1- 6 , byla informace žadateli předána na CD. Z tohoto důvodu je zveřejněná pouza tato doprovodná informace.
 
 
K bodu 7: Celková cena zaplacená zadavatelem činila 127 062 726,00 Kč vč. DPH
 

Zveřejněno 4. 8. 2014

 
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 4.8.2014 10:17