Úvodní strana > Krajský úřad > Finanční postihy pro drážní dopravce

 Finanční postihy pro drážní dopravce

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 2.4.2014
 
Dotazy:

1. Vyměřil Karlovarský kraj za roky 2011 - 2013 nějaké pokuty za neplnění kvality vozového parku?  Pokud ano, za jaké nedostatky, v jaké výši a komu?

2. Vyměřil Karlovarský kraj za roky 2011-2013 nějaké pokuty za neplnění jízdních řádů? Pokud ano, v jaké výši a komu?
 
Odpovědi:
 
K otázce č. 1:
Vzhledem k tomu, že ze strany cestující veřejnosti a ani vlastní kontrolní činností nebylo shledáno závad, nevyměřil Karlovarský kraj v uvedeném období drážním dopravcům žádný finanční postih za neplnění závazného standardu kvality poskytovaných služeb.
 
K otázce č. 2:
Karlovarský kraj nemá zakotven ve smluvním ujednání sankční postih za neplnění jízdních řádů, myšleno jako zpoždění vlaků ze strany dopravce. Nerealizované dopravní výkony však musí vykazovat v měsíčních hlášeních, za neplnění této povinnosti nebyli drážní dopravci za uvedené období sankcionováni.
Zveřejněno 11.4. 2014
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 11.4.2014 9:08