Úvodní strana > Krajský úřad > Dotace na péči o přírodní rezervaci Amerika

 Dotace na péči o přírodní rezervaci Amerika

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  ze dne 18.2. 2014

Dotaz:

Žadatel požadoval  zaslání přehledu - seznamu  finančních dotací z fondů evropské unie či z jiných fondů  v měně CZK, které byly případně poskytnuty, přiděleny, použity anebo prakticky realizovány Krajským úřadem Karlovarského kraje, případně následně vedením Města Františkovy Lázně či Městského úřadu Františkovy Lázně pro ochranu a rozvoj přírodní rezervace PR 1266 podle plánu "Péče o přírodní rezervaci PR 1266 - Amerika" anebo podle jiného plánu v letech 2010-2013.
 
Odpověď:

Finanční prostředky byly vydávány pouze z rozpočtu Karlovarského kraje, a to následovně:
2010 – 36.000,- Kč
2011 – 28.000,- Kč
2012 - 28.000,- Kč
2013 - 28.000,- Kč
Jedná se o průběžné odstraňování drobných skládek a civilizačních odpadků v severní a východní části přírodní rezervace Amerika, tlumení  bolševníku velkolepého, pravidelné sekání loučky u rozhledny, kácení expandujících  křovitých vrb, postupnou obnovu pásového značení a označení rezervace.
 
Zveřejněno: 19.2. 2014
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 19.2.2014 13:38