Úvodní strana > Krajský úřad > Konání sbírek dle zákona 117/2001 Sb., v oblasti tradice hodů

 Konání sbírek dle zákona 117/2001 Sb., v oblasti tradice hodů

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 23.5.2014

Dotaz:

Žadatel požadoval informace o konání sbírky dle zákona 117/2001 Sb., v oblasti tradice hodů (např. sbírky na zapůjčení krojů, hudbu, zvaní na hody, příspěvky na obnovu hodů apod.) v roce 2013.

 

Odpověď:​

V Karlovarském kraji v roce 2013 nikdo nepořádal veřejnou sbírku v oblasti tradice hodů (např. sbírky na zapůjčení krojů, hudbu, zvaní na hody, příspěvky na obnovu hodů apod.).

Zveřejněno 16.06.2014

Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 17.6.2014 8:14