Úvodní strana > Krajský úřad > Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

 Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 11.4. 2013

Dotazy a odpovědi:

Žádost o informaci o platu, odstupném a dalších funkčních požitcích MUDr. Luďka Nečesaného, MBA.

MUDr. Nečesaný –předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. pobíral odměnu ve výši 80.000,--Kč měsíčně. Jiné funkční požitky ani odstupné MUDr. Nečesaný nepobíral.

Žádost o přehled schválených investic a další finanční podpory do Karlovarským krajem zřizované organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o.

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje a v souladu s § 28 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů hospodaří s finančními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Tzn. tak jako ostatní příspěvkové organizace kraje dostává každoročně od Karlovarského kraje, coby svého zřizovatele, příspěvek na provoz, který schvaluje Zastupitelstvo Karlovarského kraje. Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje je cca ze 2/3 financována právě z příspěvků Karlovarského kraje jako zřizovatele a pouze 1/3 jejího provozu je hrazena z příjmu veřejného zdravotního pojištění.

Přehled finančních prostředků

Zveřejněno 25.4. 2013

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 26.4.2013 6:01