Úvodní strana > Krajský úřad > Elektronické právní informační systémy

 Elektronické právní informační systémy

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 27.5. 2013

Dotazy:

1) Jaký elektronický právní informační systém (systém pro vyhledávání právních předpisů, judikatury, literatury apod.), či jaké elektronické právní informační systémy, je-li jich více, Instituce využívá?

2) Kolik uživatelských licencí výše uvedeného systému (popřípadě jednotlivých systémů, využívá-li Instituce více druhů takových systémů) Instituce zakoupila? V případě, že Instituce pořizuje takový systém i pro jí zřizované příspěvkové organizace, organizační složky Instituce nebo právnické osoby (popřípadě osoby, v nichž má Instituce účast), prosíme o rozčlenění informace podle předchozí věty také podle takových organizací, složek či osob.

3) Kolik uživatelů má přístup do těchto právních informačních systémů a kolik jich je odhadem reálně využívá?

4) Kdo je dodavatelem výše uvedených právních informačních systémů, resp. licencí, a kdy byly s těmito dodavateli uzavřeny příslušné smlouvy? V případě, že k navyšování počtu licencí od jednotlivých dodavatelů docházelo postupně, prosíme též o poskytnutí údaje o rozsahu a roku jednotlivých navýšení. Prosíme též o informaci o způsobu výběru tohoto dodavatele, či těchto dodavatelů, je-li jich více (např. druh zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.).

5) Pokud Instituce využívá časově omezené licence či aktualizace, prosíme o informaci, na jak dlouhou dobu, resp. do kdy, jsou zajištěny stávající licence či aktualizace podle sjednaných smluv.

6) Jaká byla ročně Institucí vynakládána částka (bez DPH) v posledních 3 letech za jednotlivé právní informační systémy (a jednotlivou licenci) včetně jejich aktualizací?

7) Zvažuje Instituce obnovení licencí, resp. smlouvy, na aktualizaci či změnu (nebo doplnění nového) elektronického právního informačního systému? Pokud ano, kdy lze tento krok očekávat?

8) Který odbor či jiná organizační součást Instituce rozhoduje o pořizování a správě elektronických právních informačních systémů

Odpovědi:

Ad 1. ASPI a CODEXIS

Ad. 2. ASPI 445 licencí ( pracovníci KÚ, zastupitelé, obce a PO KK)

  • Kategorie klientů Počet licencí
  • Pracovníci (úředníci) KÚ s přístupem přes interní síť KÚ bez externího přístupu 250
  • Pracovníci KÚ s externím přístupem 30
  • Zastupitelé s externím přístupem 45
  • Příspěvkové organizace s externím přístupem 70 Obce s externím přístupem 50
  • Celkem 445
  • CODEXIS - počet licencí – 10

Ad 3. Přístup do právních informačních systémů má 445 uživatelů, odhad reálného využívání nemáme

Ad 4. Dodavatel ASPI – Wolters Kluwer – smlouva od roku 2005, počty licencí nebyly navyšovány Dodavatel Codexis – Atlas consulting s.r.o.- smlouva od roku 2012, počty licencí nebyly navyšovány

Ad 5. ASPI – časově neomezené CODEXIS – do konce roku 2013

Ad 6. Cena ASPI: 610 000,- Kč/ rok Cena CODEXIS: 30 000,- Kč/ rok Ceny jsou uvedeny bez DPH

Ad 7. V tuto chvíli ne.

Ad 8. Obor legislativní a právní, rada kraje

Zveřejněno 27.5. 2013

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 29.5.2013 10:46