Úvodní strana > Krajský úřad > Zadlužení kraje

 Zadlužení kraje

Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 8.11. 2013

Dotazy a odpovědi:

Žadatel požadoval tyto údaje:

1) Zadlužení kraje: Dluh kraje v tisících za jednotlivé roky od roku 2001 do roku 2012

Uvádíme stavy nesplacených úvěrů, vždy k datu 31.12. příslušného kalendářního roku. Údaje jsou uvedeny v tis. Kč.
 • 2001-2004: 0
 • 2005: 45 813
 • 2006: 230 509
 • 2007: 164 250
 • 2008: 97 444
 • 2009: 26 983
 • 2010: 315 672
 • 2011: 908 761
 • 2012: 1 340 788

2) Ukazatel dluhové služby, za jednotlivé roky od roku 2001 do roku 2012
 • 2001-2005: -
 • 2006: 3,52
 • 2007: 3,50
 • 2008: 3,26
 • 2009: 3,65
 • 2010: 7,66
 • 2011: 9,12
 • 2012: 8,70

3)Rating kraje, za roky 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 plus název ratingové agentury.
 • ​Karlovarský kraj si rating nenechával zpracovat.

Zveřejněno 25.11. 2013
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 2.12.2013 10:48