Úvodní strana > Krajský úřad > Celkové náklady na platy zastupitelů, zaměstnanců a radních

 Celkové náklady na platy zastupitelů, zaměstnanců a radních

Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 8.11. 2013

Dotaz:
Jaké jsou celkové náklady Karlovarskéhoé kraje na platy zastupitelů, zaměstanců a radních od vzniku krajů?

Odpověď:
Odměny hejtmana a radních se řídí  nařízením  vlády 37/2003  Sb. se změnou 375/2010.

Celkové náklady jsou uvedeny v tabulce


Zveřejněno 23.11. 2013

 ​

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 24.11.2013 20:00