Úvodní strana > Krajský úřad > Pokuty uložené krajským úřadem dle zákona o zdravotních službách

 Pokuty uložené krajským úřadem dle zákona o zdravotních službách

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 21. 9. 2013

Dotazy:
1. Kolik rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů vydal Krajský úřad Karlovarského kraje od 1. dubna 2012 dosud?

2. Kolik rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta podle zákona č. 372/2011 Sb., o specifických zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů vydal Krajský úřad Karlovarského kraje od 1. dubna 2012 dosud?

3. Kolik rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě ve znění pozdějších předpisů vydal Krajský úřad Karlovarského kraje od 1. dubna 2012 dosud?

Odpovědi:
1. Podle uvedeného zákona vydal Krajský úřad Karlovarského kraje jedno rozhodnutí.

2. Podle uvedeného zákona nevydal Krajský úřad Karlovarského kraje žádné rozhodnuti.

3. Podle uvedeného zákona nevydal Krajský úřad Karlovarského kraje žádné rozhodnutí.

Zveřejněno: 8.10. 2013

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 9.10.2013 7:19