Úvodní strana > Krajský úřad > Místně příslušné úřady ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje

 Místně příslušné úřady ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 5.12. 2012

Dotaz:


Žadatel se na nás obrátil s touto žádostí

Odpověď (formát doc.)

Zveřejněno 10.12. 2012

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 24.10.2013 10:05