Úvodní strana > Krajský úřad > Vzorová smlouva o zřízení věcného břemene

 Vzorová smlouva o zřízení věcného břemene

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 20.8. 2012

Dotaz:

Žadatel požadoval zaslání vzorové smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti s uložením kanalizační přípiojky či jiného vedení do tělesa vozovky silnice v majetku Vašeho kraje, popřípadě její varianty, je-li jich více.

Odpověď:

Žadateli jsme zaslali vzorovou smlouvu

Zveřejněno 28.8. 2012

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 18.10.2012 12:59