Úvodní strana > Krajský úřad > Prezenční listiny z jednání krajského zastupitelstva

 Prezenční listiny z jednání krajského zastupitelstva

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 3.9. 2012

Dotaz:

Žadatel požadoval zaslání prezenčních listin z jednání krajského zastupitelstva  za uplynulé volební období

Odpověď :

Žadateli jsme zaslali prezenční listiny (pdf.)

Zveřejněno 12.9. 2012

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 18.10.2012 12:59